Vědecké zaměření

Tvůrčí činnost v oblasti informatiky se v posledních letech rozvíjí v následujících tématech: