Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečná zkouška (SZZ) je souborná komisionální zkouška, kterou se řádně ukončuje vysokoškolské studium. SZZ může být složena z více částí. V případě SZZ na katedře informatiky PřF se jedná o ústní zkoušku z oboru a obhajobu závěrečné práce. Obě části se konají před zkušební komisí, kterou jmenuje děkan fakulty. Průběh státní zkoušky a vyhlášení výsledku jsou veřejné.

Požadavky k předmětům ústní části SZZ pro obor Informační systémy

Požadavky k ústní části SZZ pro obor Informatika (dvouoborové) a Informatika se zaměřením na vzdělávání

  • ve verzi A10 : PDF
  • ve verzi A14 [pouze Informatika (dvouoborové)]: HTML, PDF

Složení zkušební komise pro SZZ na KI

Studijní program: B1801 Informatika
– Studijní obor: 1801R001 Informatika (dvouoborové)
– Studijní obor: 1802R023 Informatika se zaměřením na vzdělávání
Studijní program: B1802 Aplikovaná informatika
– Studijní obor: 1802R006 Informační systémy

Předseda komise: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. (komise č. 1)
RNDr. Jiří Škvor, Ph.D. (komise č. 2)
Členové: doc. Sergii Babichev, CSc.
doc. Ing. Mgr. Jiří Barilla, CSc.
doc. RNDr. František Lustig, CSc.
doc. RNDr. Viktor Maškov, DrSc.
doc. RNDr. Karel Oliva, DrSc. (jen komise č. 2)
Mgr. Jiří Fišer, Ph.D.
RNDr. Jan Krejčí, Ph.D.
Ing. Pavel Kuba, Ph.D.
RNDr. Petr Kubera, Ph.D.
RNDr. Martin Kuřil, Ph.D.
Ing. Libor Měsíček, Ph.D.
RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D.
Mgr. Jiří Přibyl, Ph.D.
RNDr. Jiří Škvor, Ph.D. (jen komise č. 1)