Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečná zkouška (SZZ) je souborná komisionální zkouška, kterou se řádně ukončuje vysokoškolské studium. SZZ může být složena z více částí. V případě SZZ na katedře informatiky PřF se jedná o ústní zkoušku z oboru a obhajobu závěrečné práce. Obě části se konají před zkušební komisí, kterou jmenuje děkan fakulty. Průběh státní zkoušky a vyhlášení výsledku jsou veřejné.

Požadavky k předmětům ústní části SZZ pro obor Informační systémy

Požadavky k ústní části SZZ pro obor Informatika (dvouoborové)

Požadavky k ústní části SZZ pro navazující magisterský studijní Aplikovaná informatika

Složení zkušební komise pro SZZ na KI

Studijní program: B1801 Informatika
– Studijní obor: Informatika (dvouoborové)
Studijní program: B1802 Aplikovaná informatika
– Studijní obor: Informační systémy

Předseda komise: doc. RNDr. Viktor Maškov, DrSc. (komise č. 1)
doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. (komise č. 2)
RNDr. Jiří Škvor, Ph.D. (komise č. 3)
Členové: prof. Sergii Babichev, DSc.
doc. Ing. Mgr. Jiří Barilla, CSc.
doc. Yaroslav Bazaykin
doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
doc. RNDr. František Lustig, CSc.
doc. RNDr. Viktor Maškov, DrSc. (jen komise č. 2 a 3)
doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. (jen komise č. 1 a 3)
Mgr. Jiří Fišer, Ph.D.
RNDr. Jan Krejčí, Ph.D.
Ing. Pavel Kuba, Ph.D.
RNDr. Petr Kubera, Ph.D.
RNDr. Martin Kuřil, Ph.D.
Ing. Libor Měsíček, Ph.D.
RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D.
PhDr. Jiří Přibyl, Ph.D.
Ing. Michal Seltenreich, Ph.D.
RNDr. Jiří Škvára, Ph.D.
RNDr. Jiří Škvor, Ph.D. (jen komise č. 1 a 2)
Mgr. Michael Tintěra