Centrum infrastrukturních technologií

Zadávání požadavků – elektronický kontakt na oddělení: cit@rt.ujep.cz,  telefonní kontakt 720 060 280 či klapky jednotlivých členů (viz personální složení).

Centrum infrastrukturních technologií (CIT) jakožto oddělení katedry informatiky Přírodovědecké fakulty UJEP spravuje informační technologie v budově CPTO, tedy technologie, jako jsou serverová místnost -1.37 (450+ platforem) (360° pohled), počítačové učebny (220+ PC/NB), počítačová zařízení zaměstnanců (170+ PC/NB/TB), audiovizuální systémy (55+ interaktivní tabule/dataprojektory/audio systémy) pro Přírodovědeckou fakultu i Fakultu životního prostředí UJEP, ve spolupráci s CI UJEP dále zajišťuje správu ostatních technologií.

Centrum zabezpečuje výuku v oblasti kyberbezpečnosti, počítačových sítí včetně dalších infrastrukturních technologií, jako je administrace operačních systémů. Pro tyto účely využívá laboratoř 7.07 (kapacita až 12 studentů) a další technologie v místnosti -1.37 (serverová místnost CPTO), která je s laboratoří propojena dedikovanou optikou.

Součástí oddělení jsou tyto laboratoře:

Nedílnou součástí aktivit CIT je práce na výzkumné, projektové a doplňkové činnosti včetně smluvního výzkumu v oblastech odpovídajících zaměření pracovníků.


Personální zabezpečení

Kontakt pro zadávání požadavků: cit@rt.ujep.cz
Telefonní kontakt na službu: 720 060 280

Vedoucí oddělení

Organizační pracovník

Technický tým

Odborní asistenti

 • RNDr. Jan Krejčí, Ph.D. (CP-7.04)
 • Ing. Pavel Kuba, Ph.D. (CP-6.08)
 • Mgr. Květuše Sýkorová (CP-6.08)

Základní přehled služeb a spravovaných technologií

Serverovna v objektu CPTO:

 • počítačová síť (správa aktivních i pasivních prvků v síti)
 • elektrická síť (správa PDU, kontrola a optimalizace odběru ze sítě)
 • serverové a úložné technologie
 • virtualizované desktopové počítače pro výuku a pro zaměstnance
 • weby (experimentální weby, servery pro vývoj ve výuce, osobní stránky zaměstnanců, stránky pro podporu projektů (studenti + zaměstnanci), WordPress systémy, studentské stránky (projekty studentů, bakalářské a diplomové práce apod.)

Správa počítačových učeben v objektu CPTO:

 • údržba zařízení v korektním stavu (čištění zařízení, kontrola chlazení apod.)
 • pravidelná aktualizace softwarového vybavení
 • plnění požadavků akademických pracovníků (instalace nových softwarů do výuky apod., a to jak před zahájením výuky, tak i v jejím průběhu)
 • pravidelná softwarová obnova během každého zkouškového období
 • prezentační technika, audiovizuální systémy
 • uživatelský servis učeben

Tiskárny v objektu CPTO:

 • správa velkokapacitních tiskáren
 • monitorování spotřebního materiálu (vystavování objednávek pro doplňování stavu spotřebního materiálu)
 • uživatelský servis tiskáren

Uživatelská podpora webů:

 • fakultní a katederní stránky a Moodle
 • všechny ostatní stránky kateder (pro výuku, PR, studenty apod.)

Podpora zaměstnanců fakult:

 • řešení dílčích i systémových problémů zaměstnanců
 • připravuje zadávací dokumentaci a vypisuje výběrová řízení na IT systémy
 • potvrzuje kompatibilitu a optimálnost systémů

Správa majetku:

 • evidence HW i SW vybavení v CPTO

Podpora studentského softwaru a umožnění certifikací z uvedených programů:

 • Microsoft Imagine
 • Cisco Networking Academy
 • ECDL
 • Oracle

Kyberbezpečnost:

 • řešení bezpečnostních incidentů
 • standardní údržba provozu všech svěřených zařízení

Co oddělení nespravuje:

 • infrastrukturní sítě (CI)
 • CCTV (kamerový systém budovy)
 • správa webových technologií běžících na serverech CI