Historie

Katedru výpočetní a didaktické techniky založil v roce 1987 prof. RNDr. Jan Kopka, CSc., který se později stal prvním rektorem UJEP. V době svého založení byla katedra součástí tehdy ještě samostatné Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, jež byla 28. září 1991 jednou ze zakládající fakult nové Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra výpočetní a didaktické techniky byla téměř od samého počátku nositelkou dvou studií – bakalářských Informačních systémů a magisterské učitelské Výpočetní techniky.

Katedra prošla během své historie množstvím organizačních změn, kdy vyučovala např. základy výpočetní techniky pro všechny studenty Pedagogické fakulty apod. Jednou z nejvýznamnějších změn byla transformace z Katedry výpočetní a didaktické techniky na Katedru výpočetní techniky počátkem 90. let minulého století a na přičlenění oddělení pro výuku výpočetní a didaktické techniky studentů studujících učitelství pro první stupeň základní školy, nazvaného Oddělení multimediální výchovy. V roce 2001 Katedra výpočetní techniky získala nový název Katedra informatiky, aby lépe reflektovala nové trendy informatice – v nejdynamičtěji se rozvíjejícím oboru 21. století.
Dalším výzamným milníkem v životě Katedry informatiky byl vstup do Ústavu přírodních věd 1. dubna 2005, čímž se stala jednou z pěti zakládajících kateder tohoto ústavu, jež se krátce na to (4. listopadu 2005) transformoval na stávající Přírodovědeckou fakultu.

Přehled vedoucích kateder

JménoOdDoDosud na UJEP?
Doc. RNDr. Jan Kopka, CSc.19871991ANO
Ing. Zdeněk Fikar19911993NE
Ing. Mgr. Jiří Barilla19931996ANO
Doc. Ing. Prokop Toman, CSc.19962001NE
Ing. Mgr. Jiří Barilla, CSc.20012006ANO
Prof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc.20062008ANO
Doc. RNDr. Viktor Mashkov, DrSc.20092011ANO
prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc.20112014ANO
RNDr. Jiří Škvor, Ph.D.2014DosudANO