Historie

Katedru výpočetní a didaktické techniky založil v roce 1987 prof. RNDr. Jan Kopka, CSc., který se později stal prvním rektorem UJEP. V době svého založení byla katedra součástí tehdy ještě samostatné Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, jež byla 28. září 1991 jednou ze zakládajících fakult nové Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra výpočetní a didaktické techniky byla téměř od samého počátku nositelkou dvou studií – bakalářských Informačních systémů a magisterské učitelské Výpočetní techniky.

Katedra prošla během své historie množstvím organizačních změn, kdy vyučovala např. základy výpočetní techniky pro všechny studenty Pedagogické fakulty apod. Jednou z nejvýznamnějších změn byla transformace z Katedry výpočetní a didaktické techniky na Katedru výpočetní techniky počátkem 90. let minulého století a na přičlenění oddělení pro výuku výpočetní a didaktické techniky studentů studujících učitelství pro první stupeň základní školy, nazvaného Oddělení multimediální výchovy. V roce 2001 Katedra výpočetní techniky získala nový název Katedra informatiky, aby lépe reflektovala nové trendy informatice – v nejdynamičtěji se rozvíjejícím oboru 21. století.
Dalším významným milníkem v životě Katedry informatiky byl vstup do Ústavu přírodních věd 1. dubna 2005, čímž se stala jednou z pěti zakládajících kateder tohoto ústavu, jež se krátce na to (4. listopadu 2005) transformoval na stávající Přírodovědeckou fakultu.

Přehled vedoucích kateder

Jméno Od Do Dosud na UJEP?
Doc. RNDr. Jan Kopka, CSc. 1987 1991 NE
Ing. Zdeněk Fikar 1991 1993 NE
Ing. Mgr. Jiří Barilla 1993 1996 ANO
Doc. Ing. Prokop Toman, CSc. 1996 2001 NE
Ing. Mgr. Jiří Barilla, CSc. 2001 2006 ANO
Prof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc. 2006 2008 ANO
Doc. RNDr. Viktor Mashkov, DrSc. 2009 2011 ANO
prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc. 2011 2014 ANO
RNDr. Jiří Škvor, Ph.D. 2014 Dosud ANO