Současnost

Na katedře informatiky studuje v současnosti více než 220 studentů ve dvou bakalářských studijních programech v prezenční formě studia, a to konkrétně v bakalářském studijním programu B1802 Aplikovaná informatika se studijním oborem Informační systémy a v bakalářském studijním programu B1801 Informatika se studijními obory Informatika (dvouoborové) a Informatika se zaměřením na vzdělávání (v obou případech studenti s tímto oborem studují v kombinaci druhý studijní obor).

Mladý a dynamický kolektiv katedry informatiky čítá dnes šestnáct interních členů akademického sboru a tři neakademické pracovníky. Tvůrčí činnost v oblasti informatiky se v posledních letech rozvíjí v následujících tématech:

 • využití Petriho sítí pro simulaci radiobiologických procesů v lékařství a biologii: doc. Barilla, doc. Mashkov, Ing. Simr, dr. Kubera
 • samokontrola a samodiagnostika: doc. Mashkov, dr. Fišer, Ing. Simr, Ing. Bičánek
 • počítačové simulace tekutin a pevných látek, počítačová geometrie, analýza klastrů: doc. Posel, dr. Škvor, dr. Kuba
 • matematické modelování, aplikace CFD (computational fluid dynamics): doc. Felcman, dr. Kubera
 • doménově specifické jazyky: dr. Fišer
 • modelování a optimalizace podnikových procesů (analýza sociálních sítí, řízení IT projektů, analýza kontextu a jeho použití v podnikové bezpečnosti): dr. Měsíček

Katedra informatiky dlouhodobě posiluje technické a programové vybavení. Aktuálně disponuje

 • dvěma klasickými počítačovými učebnami (obě nově vybaveny v druhé polovině roku 2013),
 • laboratoří počítačového hardwaru,
 • laboratoří počítačových sítí a administrace operačních systémů (vybavena na úrovni CCNA I-IV a Security),
 • laboratoří mechatroniky a robotiky (vybavení je zajištěno didaktickými robotickými sety),
 • laboratoř elektroniky a automatického řízení (přístrojové vybavení zahrnuje mimo jiné moderní měřící techniku určenou pro aplikace v elektronice a mikroelektronice).

Pro výukové účely a řešení náročných úloh je navíc k dispozici několik serverů spravovaných přímo katedrou, na kterých je provozováno virtualizační prostředí. Tento virtualizační cluster disponuje rozsáhlým diskovým prostorem. V roce 2015 se očekává další serverových technologií (včetně rozšíření diskového pole) jak pro účely posílení virtualizačního clusteru katedry, tak pro účely výuky architektury a infrastruktury IT.

Zároveň je k dispozici sdílený fakultní výpočetní cluster, který byl na konci roku 2014 inovován a do konce roku 2015 je plánováno další jeho rozšíření.

Pokud jde o softwarové vybavení, jsou k dispozici systémy jak s operačním systémem Linux, tak Microsoft Windows. Pro tato prostředí jsou pro výuku zakoupeny licence řady programů a programových balíků a široce je využíván rovněž open-source software.