Personální složení

Základní informace

Základní kontakty a rozložení prostor katedry informatiky PřF UJEP ke stažení ZDE.

Vedení katedry

 

RNDr. Jiří Škvor, Ph.D.

vedoucí katedry

Místnost: 6.01 (CPTO)
Telefon: +420 475 286 711, +420 607 029 947

E-mail: Jiri.Skvor@ujep.cz

Skype: jiriskvor_prf_ujep

Mgr. Jiří Fišer, Ph.D.

zástupce vedoucího katedry, tajemník

Místnost: 6.03 (CPTO)
Telefon: +420 475 286 715

E-mail: Jiri.Fiser@ujep.cz

doc. RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D.

zástupce vedoucího katedry,
vedoucí oddělení pro datovou analýzu a simulace

Místnost: 6.04 (CPTO)
Telefon: +420 475 286 717

E-mail: Zbysek.Posel@ujep.cz

Bc. Jaroslav Tichý

vedoucí centra infrastrukturních technologií

Místnost: 6.12 (CPTO)
Telefon: +420 475 286 730, +420 776 748 630

E-mail: Jaroslav.Tichy@ujep.cz

RNDr. Petr Kubera, Ph.D.

katederní koordinátor programu Erasmus

Místnost: 6.03 (CPTO)
Telefon: +420 475 286 716

E-mail: Petr.Kubera@ujep.cz

Sekretariát

Bc. Eva Heřmanová

sekretářka

Místnost: 6.02 (CPTO)
Telefon: +420 475 286 712

E-mail: Eva.Hermanova@ujep.cz

Akademičtí pracovníci

Docenti

doc. Ing. Mgr. Jiří Barilla, CSc.

docent

Místnost: 6.06 (CPTO)
Telefon: +420 475 286 721

E-mail: Jiri.Barilla@ujep.cz

doc. RNDr. Viktor Maškov, DrSc.

docent

Místnost: 6.05 (CPTO)
Telefon: +420 475 286 719

E-mail: Viktor.Maskov@ujep.cz

doc. RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D.

docent

Místnost: 6.04 (CPTO)
Telefon: +420 475 286 717

E-mail: Zbysek.Posel@ujep.cz

Odborní asistenti

prof. Sergii Babichev, DSc.

odborný asistent

Místnost: 6.05 (CPTO)
Telefon: +420 475 286 720

E-mail: Sergii.Babichev@ujep.cz

Ing. Mgr. Pavel Beránek

odborný asistent, PR katedry

Místnost: 6.07 (CPTO)
Telefon: +420 475 286 724

E-mail: Pavel.Beranek@ujep.cz

Mgr. Jiří Fišer, Ph.D.

odborný asistent

Místnost: 6.03 (CPTO)
Telefon: +420 475 286 715

E-mail: Jiri.Fiser@ujep.cz

Ing. Petr Haberzettl

odborný asistent

Místnost: 6.17 (CPTO)

E-mail: Petr.Haberzettl@ujep.cz

RNDr. Jan Krejčí, Ph.D.

odborný asistent

Místnost: 7.04 (CPTO)
Telefon: +420 475 286 735

E-mail: Jan.Krejci@ujep.cz

Ing. Pavel Kuba, Ph.D.

odborný asistent

Místnost: 6.08 (CPTO)
Telefon: +420 475 286 725

E-mail: Pavel.Kuba@ujep.cz

RNDr. Petr Kubera, Ph.D.

odborný asistent

Místnost: 6.03 (CPTO)
Telefon: +420 475 286 716

E-mail: Petr.Kubera@ujep.cz

Dr. Hossein Moosaei

odborný asistent

Místnost: 6.09 (CPTO)
Telefon: +420 475 286 727

E-mail: Hossein.Moosaei@ujep.cz

Mgr. Květuše Sýkorová

odborný asistent

Místnost: 6.08 (CPTO)
Telefon: +420 475 286 726

E-mail: Kvetuse.Sykorova@ujep.cz

RNDr. Jiří Škvára, Ph.D.

odborný asistent

Místnost: 6.04 (CPTO)
Telefon: +420 475 286 718

E-mail: Jiri.Skvara@ujep.cz

RNDr. Jiří Škvor, Ph.D.

odborný asistent

Místnost: 6.01 (CPTO)
Telefon: +420 475 286 711, +420 607 029 947

E-mail: Jiri.Skvor@ujep.cz

Lektoři

Mgr. et Bc. Kamil Balín

lektor

Místnost: 6.17 (CPTO)

E-mail: Kamil.Balin@ujep.cz

Techničtí a administrativní pracovníci

Mgr. Veronika Baštová

administrativní pracovnice centra infrastrukturních technologií

Místnost: 7.04 (CPTO)
Telefon: +420 475 286 736

E-mail: Veronika.Bastova@ujep.cz

Bc. Eva Heřmanová

sekretářka katedry

Místnost: 6.02 (CPTO)
Telefon: +420 475 286 712

E-mail: Eva.Hermanova@ujep.cz

Marek Macek

technická podpora

Místnost: 6.12 (CPTO)
Telefon: +420 475 286 729

E-mail: Marek.Macek@ujep.cz, cit@rt.ujep.cz

Bc. Jaroslav Tichý

technická podpora

Místnost: 6.12 (CPTO)
Telefon: +420 475 286 730, +420 776 748 630

E-mail: Jaroslav.Tichy@ujep.cz, cit@rt.ujep.cz

Externí pracovníci

Ing. Jan Burle, Ph.D.

externí pracovník

E-mail: jan.burle@pm.me

Ing. Petr Hřebejk

externí pracovník

E-mail:

Ing. Štěpánka Zimová

externí pracovník

E-mail: s.zimova@seznam.cz