Personální složení

Základní informace

Základní kontakty a rozložení prostor katedry informatiky PřF UJEP ke stažení ZDE.

Vedení katedry

RNDr. Jiří Škvor, Ph.D.

vedoucí katedry

Místnost: 6.01 (CPTO)
Telefon: +420 475 286 711, +420 607 029 947

E-mail: Jiri.Skvor@ujep.cz

Skype: jiriskvor_prf_ujep

Mgr. Jiří Fišer, Ph.D.

zástupce vedoucího katedry, tajemník

Místnost: 6.03 (CPTO)
Telefon: +420 475 286 715

E-mail: Jiri.Fiser@ujep.cz

RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D.

zástupce vedoucího katedry,
vedoucí oddělení pro datovou analýzu a simulace

Místnost: 6.04 (CPTO)
Telefon: +420 475 286 717

E-mail: Zbysek.Posel@ujep.cz

RNDr. Jan Krejčí, Ph.D.

vedoucí centra infrastrukturních technologií

Místnost: 7.04 (CPTO)
Telefon: +420 475 286 735

E-mail: Jan.Krejci@ujep.cz

RNDr. Petr Kubera, Ph.D.

katederní koordinátor programu Erasmus

Místnost: 6.03 (CPTO)
Telefon: +420 475 286 716

E-mail: Petr.Kubera@ujep.cz

Sekretariát

Bc. Eva Heřmanová

sekretářka

Místnost: 6.02 (CPTO)
Telefon: +420 475 286 712

E-mail: Eva.Hermanova@ujep.cz

Akademičtí pracovníci

Docenti

doc. Ing. Mgr. Jiří Barilla, CSc.

docent

Místnost: 6.06 (CPTO)
Telefon: +420 475 286 721

E-mail: Jiri.Barilla@ujep.cz

doc. RNDr. Viktor Maškov, DrSc.

docent

Místnost: 6.05 (CPTO)
Telefon: +420 475 286 719

E-mail: Viktor.Maskov@ujep.cz

Odborní asistenti

Ing. Mgr. Pavel Beránek

odborný asistent

Místnost: 6.07 (CPTO)
Telefon: +420 475 286 723

E-mail: Pavel.Beranek@ujep.cz

Mgr. Jiří Fišer, Ph.D.

odborný asistent

Místnost: 6.03 (CPTO)
Telefon: +420 475 286 715

E-mail: Jiri.Fiser@ujep.cz

Ing. Petr Haberzettl

odborný assitent

Místnost: 6.11 (CPTO)

E-mail: Petr.Haberzettl@ujep.cz

RNDr. Jan Krejčí, Ph.D.

odborný asistent

Místnost: 7.04 (CPTO)
Telefon: +420 475 286 735

E-mail: Jan.Krejci@ujep.cz

Ing. Pavel Kuba, Ph.D.

odborný asistent

Místnost: 6.08 (CPTO)
Telefon: +420 475 286 725

E-mail: Pavel.Kuba@ujep.cz

RNDr. Petr Kubera, Ph.D.

odborný asistent

Místnost: 6.03 (CPTO)
Telefon: +420 475 286 716

E-mail: Petr.Kubera@ujep.cz

RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D.

odborný asistent

Místnost: 6.04 (CPTO)
Telefon: +420 475 286 717

E-mail: Zbysek.Posel@ujep.cz

Ricardo Rodríguez Jorge, Ph.D.

odborný asistent

Místnost: 6.07 (CPTO)
Telefon: +420 475 286 724

E-mail: Ricardo.Rodriguez-Jorge@ujep.cz

Mgr. Květuše Sýkorová

odborný asistent

Místnost: 6.08 (CPTO)
Telefon: +420 475 286 726

E-mail: Kvetuse.Sykorova@ujep.cz

RNDr. Jiří Škvára, Ph.D.

odborný asistent

Místnost: 6.04 (CPTO)
Telefon: +420 475 286 718

E-mail: Jiri.Skvara@ujep.cz

RNDr. Jiří Škvor, Ph.D.

odborný asistent

Místnost: 6.01 (CPTO)
Telefon: +420 475 286 711, +420 607 029 947

E-mail: Jiri.Skvor@ujep.cz

Lektoři

Mgr. et Bc. Kamil Balín

lektor

Místnost: 6.11 (CPTO)

E-mail: Kamil.Balin@ujep.cz

Techničtí pracovníci

Ing. Josef Bičánek

správce výpočetní techniky

Místnost: 6.11 (CPTO)
Telefon: +420 475 286 730

E-mail: Josef.Bicanek@ujep.cz

Sára Tesaříková, DiS.

technická podpora, rozvrhy katedry

Místnost: 6.17 (CPTO)
Telefon: +420 475 286 733, +420 737 142 955

E-mail: tesarikovas@prf.ujep.cz, ki-servis@rt.ujep.cz, ki-rozvrhy@rt.ujep.cz

Bc. Jaroslav Tichý

technická podpora, PR katedry

Místnost: 6.17 (CPTO)
Telefon: +420 475 286 734

E-mail: tichyj@prf.ujep.cz, ki-servis@rt.ujep.cz

Externí pracovníci

Mgr. Martin Lána

externí pracovník

E-mail: martin.lana@machovka.cz

Mgr. Roman Saňa

externí pracovník

E-mail: sana.r@gjj.cz

Ing. Štěpánka Zimová

externí pracovník

E-mail: s.zimova@seznam.cz