Společné informace pro profesně zaměřené studium

V přípravě

V současné době katedra informatiky pracuje na příslušných žádostech o udělení akreditace v následujících profesně zaměřených studijních programech:

V případě udělení akreditace od akademického roku 2021/2022 Vás na této stránce budeme informovat o příslušných podmínkách přijímacího řízení. V případě bakalářského studijního programu se nepředpokládá vypsání přijímací zkoušky. V případě navazujícího magisterského studijního programu se předpokládá přijímací zkouška formou motivačního pohovoru s možností jeho prominutí absolventům bakalářského studijního programu v oblasti vzdělávání Informatika.