MikroTik Academy Training Center

Katedra informatiky se od roku 2022 zapojila do programu Mikrotik Academie. Výuka probíhá v laboratoři počítačových sítí CPTO 7.07. Kurzy Mikrotik Academie jsou pro studenty katedry informatiky zdarma.

Kontaktní osoba (MikroTik contact) pro KI PřF UJEP: RNDr. Jan Krejčí, Ph.D.

Naše akademie může realizovat certifikovaný kurz MTCNA – MikroTik Certified Network Associate, popis kurzu je k dispozici na https://mikrotik.com/training/about