Michaela Kadlečková mezi třemi nejlepšími teplickými studenty UJEP

Michaela Kadlečková (na fotografii druhá zprava), studentka Přírodovědecké fakulty UJEP ve studijním programu Aplikovaná informatika, se zařadila mezi tři studenty, kterým Statutární město Teplice udělilo své stipendium pro nejlepší studenty UJEP za akademický rok 2022/2023. Michaela Kadlčková v tomto akademickém roce pracovala na výzkumné platformě pro měření, zpracování, analýzu a vyhodnocení behaviorálních dat o kognitivních funkcích jedince s využitím nástrojů virtuální reality s názvem VR Cognitive Therapy. Platforma nabízí starším pacientům zábavné tréninkové prostředí pro zlepšování svých kognitivních funkcí a ošetřujícím lékařům měřící nástroj pro vyhodnocování jejich kognitivního stavu.