Obhajoby závěrečných prací (25. leden 2024, učebna 6.14 CPTO)

Harmonogram obhajob 25. leden 2024.