Kombinované studium

PRÁVĚ SE PŘIPRAVUJE AKTUALIZACE TÉTO STRÁNKY PRO ZIMNÍ SEMESTR AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019.

Věnujte, prosím, pozornost průběžně zveřejňovaným aktualizacím informací na této stránce!

Zatímní verze průvodce studiem je k dispozici ZDE.
Propagační brožura ke stažení ZDE.


Informace pro akademický rok 2017/2018

Informace pro studenty v druhém roce studia

Aktuální verze rozvrhu je ke stažení v PDF nebo XLSX (vysvětlivky ke kódům předmětů ke stažení samostatně v PDF nebo XLSX).

Informace pro studenty v prvním roce studia

Informace o zápisu ke studiu poskytuje studijní oddělení. U zápisu je mimo jiné studentům vydáván výkaz o studiu (index).

Rozvrh

Aktuální verze rozvrhu je ke stažení v PDF nebo XLSX (vysvětlivky ke kódům předmětů ke stažení samostatně v PDF nebo XLSX).

KMA/K113 Repetitorium matematiky v nultém týdnu výuky:

 • účast na vstupním pondělním testu, případně opravném pátečním testu je i pro studenty v kombinované formě studia povinná (omluvit se z ní lze e-mailem u sekretářky katedry matematiky PřF UJEP)
 • naopak pro studenty v kombinované formě studia není povinná účast na vlastní výuce intenzivního týdenního kurzu (vřele se ovšem doporučuje; případní zájemci nechť napíší e-mail sekretářce katedry matematiky)
 • další poznámky k předmětu naleznete na konci této stránky

Doplňující informace k účasti na výuce předmětů katedry informatiky:

 • účast ve vstupních tutoriálech předmětů KI (žluté bloky) je nepovinná, ale v každém případě vřele doporučená
 • účast ve stěžejních tutoriálech předmětů KI (tyrkysové bloky) je povinná (v odůvodněných případech je akceptována omluva)
 • účast v laboratorních praktikách (bílé bloky AHW) je povinná s možností volby z různých termínů
  • základní informace k předmětu jsou k dispozici ZDE
  • termíny v rozvrhu mají omezenou kapacitu (další termíny této výuky budou oznámeny, jakmile budou stanoveny)
  • na konkrétní výukové bloky předmětu se lze dostavit bez předchozího zápisu v případě zájmu o prominutí daného bloku na základě prokázání znalostí a dovedností z příslušné oblasti (vzhledem k předchozímu vzdělání a/nebo pracovním zkušenostem a/nebo získaným certifikátům)

KI/KUKS Úvod do kombinovaného studia:
Vřele doporučujeme, abyste se na tento vstupní tutoriál dostavili. Budete seznámeni s organizací studia a mechanismy komunikace pomocí LMS. Především na něm můžete klást různé otázky související s obsahem studia.

Moodle KI

Katederní portál Moodle má sloužit jako hlavní komunikační platforma pro komunikaci mezi pedagogy (tutory) a studenty (resp. mezi studenty navzájem včetně studentů prezenčního studia). Naleznete tam různá oznámení, studijní materiály a diskusní fóra. Do systému se přihlásíte na adrese kacer.ujep.cz (vpravo nahoře odkaz: Přihlásit se; dále klikněte na logo univerzity v pravé části a nakonec použijte stejné přihlašovací údaje, jaké máte do STAGu). Univerzální klíč pro přihlášení obdržíte e-mailem (resp. Vám bude sděleno na úvodním setkání).


Poznámky k předmětu KMA/K113 Repetitorium matematiky

 • Cílem předmětu je zopakování středoškolské matematiky, jejíž znalost je nezbytným předpokladem v řadě předmětů dalšího studia.
 • Náplní předmětu jsou následující témata:
  1. Úpravy výrazů
  2. Lineární a kvadratická rovnice
  3. Soustava dvou lineárních rovnic o dvou neznámých
  4. Elementární funkce – základní pojmy
  5. Vlastnosti elementárních funkcí
  6. Lineární a kvadratická funkce
  7. Mocninná a exponenciální funkce
  8. Logaritmická funkce
  9. Exponenciální a logaritmická rovnice
  10. Goniometrické funkce
  11. Goniometrické rovnice
 • Požadavky pro udělení zápočtu z předmětu lze splnit
  • úspěšným absolvováním vstupního testu, který se bude psát v pondělí 18. září 2017 od 9:00 v místnosti CA-NA (velká aula, České mládeže 8, Ústí nad Labem),
  • nebo úspěšným absolvováním opravného testu v pátek 22. září 2017 rovněž od 9:00 v místnosti CA-NA,
  • nebo úspěšným absolvováním následné výuky (viz rozvrh výše) a závěrečného testu.
 • Obecné pokyny k testům
  • Musíte mít kalkulačku (mobilní telefon jako kalkulačka nebude povolen).
  • Tabulky ani sbírky vzorců nebudou povoleny.
  • Nezapomeňte si s sebou vzít výkaz o studiu (index).
 • Vzorové testy jsou k dispozici ZDE a jejich část s výsledky ZDE.
 • Doporučená literatura:
  • Učebnice a sbírky úloh nakladatelství PROMETHEUS (díly věnované tématům: základní poznatky z matematiky, funkce, rovnice a nerovnice, goniometrie)
  • TURZÍK, Daniel, Miroslava DUBCOVÁ a Pavla PAVLÍKOVÁ. Základy matematiky pro bakaláře. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2011. ISBN 978-80-7080-787-3. Online ZDE.
  • Vybrané materiály (videa aj.) z portálu mathematicator.