Kombinované studium

Aplikovaná informatika: Informační systémy, verze A14 (tj. dobíhající Bc. studium)

Průvodce studiem je k dispozici ZDE. Propagační brožura je ke stažení ZDE.

Aplikovaná informatika (od roku 2021): profesně zaměřené Bc. a navazující Ing. studium

Organizace studia

Doporučený studijní plán zahrnuje v prvních čtyřech semestrech minimálně 80 hodin přímé výuky. V předposledním pátém semestru probíhá odborná praxe (přímá výuka v tomto semestru probíhá minimálně). Obvyklá délka semestru je 13 týdnů. Výuka probíhá o víkendech (soboty i neděle) a jen výjimečně ve všední den (v tom případě probíhá v on-line formě, resp. pokud probíhá kontaktně, pak je to po dohodě). Až na výjimky (jako jsou některá laboratorní praktika, která probíhají ve více skupinách/termínech), si nelze rozvrh nějak přizpůsobovat (vybírat si termíny výuky). Přímou výukou se rozumí výuka, která probíhá dle rozvrhu v našich učebnách a jen výjimečně probíhá on-line.

Další upřesnění výše uvedeného a další přehledné souhrnné informace ke studiu se připravují.


Moodle KI

Katederní portál Moodle má sloužit jako hlavní komunikační platforma pro komunikaci mezi pedagogy (tutory) a studenty (resp. mezi studenty navzájem včetně studentů prezenčního studia). Naleznete tam různá oznámení, studijní materiály a diskusní fóra. Do systému se přihlásíte na adrese kacer.ujep.cz (vpravo nahoře odkaz: Přihlásit se; dále klikněte na logo univerzity v pravé části a nakonec použijte stejné přihlašovací údaje, jaké máte do STAGu). Univerzální klíč pro přihlášení obdržíte e-mailem (resp. Vám bude sděleno na úvodním setkání).