Spolupráce

Vysoké školy

Střední školy

Firemní sektor

Katedra informatiky spolupracuje s řadou firem jako např.:

Pro studenty je pak typicky přínosné, že:

    • mohou ve firmách absolvovat odborné pracovní stáže a praxe, případně exkurze
    • se mohou podílet na řešení projektů realizovaných ve spolupráci s firmami (typicky formou smluvního výzkumu)
    • odborníci z praxe vedou odborné přednášky či semináře
  • odborníci z praxe jsou vedoucími nebo konzultanty závěrečných prací

Další spolupráce

DataCamp

Katedra informatiky využívá podporu od DataCamp, nejintuitivnější vzdělávací platformy pro datovou vědu. DataCamp pomáhá se vzděláním v prostředích R, Python a SQL kombinací krátkých odborných videí a praktických cvičení. Nabízí více než 325 kurzů od odborných instruktorů k tématům, jako je importování dat, vizualizace dat nebo strojové učení. Umožňuje učit se rychleji pomocí okamžité a personalizované zpětné vazby o každém cvičení.

Department of informatics is supported by DataCamp, the most intuitive learning platform for data science and analytics. Learn any time, anywhere and become an expert in R, Python, SQL, and more. DataCamp’s learn-by-doing methodology combines short expert videos and hands-on-the-keyboard exercises to help learners retain knowledge. DataCamp offers 325+ courses by expert instructors on topics such as importing data, data visualization, and machine learning. They’re constantly expanding their curriculum to keep up with the latest technology trends and to provide the best learning experience for all skill levels. Join over 5 million learners around the world and close your skills gap.