Projekty katedry

Popis tvůrčí činnosti související se vzdělávací činností

Hlavní vědecko-výzkumné projekty

Lokalizace palet zboží v rozsáhlých venkovních skladech, TAČR Zéta, TJ02000080, 2019–2021

Využití metod strojového učení ve vědeckých výpočtech, IGA UJEP, 2019–2020

Vybrané rozvojové projekty a zvyšování kvalifikace

Podpora rozvoje digitální gramotnosti, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366

Podpora rozvíjení informatického myšlení, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322 (nové předměty KI/ROB Práce s robotickými stavebnicemi, KI/DPG Didaktika programování)

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_052/0008363

Certifikace ECDL – Moduly M16 Computing, M17 Digital Marketing, AM3 Advanced Word Processing, AM4 Advanced Spreadsheets, AM5 Advanced Databases, AM6 Advanced Presentation (2017–2018)

Rozvojový projekt FR sdružení CESNET, z.s.p.o. č.j. 607/2017 Zvýšení odborné kvalifikace a certifikace databázové specialistky KI PřF UJEP v Ústí nad Labem (Oracle Database SQL Expert 1Z0-047)

Popis tvůrčí činnosti studentů

Inovační vouchery Ústeckého kraje

2016 – Mobilní aplikace pro sociální síť Disway

2017 – Analýza aktuálních kybernetických hrozeb v průběhu realizace projektu s kategorizací jednotlivých stupňů nebezpečnosti (SOLEDPRO s.r.o.)

2017 – Vývoj systému včetně řídícího SW ke sběru dat pro blízkou fotogrammetrii a robotickou inspekci bezpilotními prostředky (EASYmap a.s.), dvě bakalářské práce

2018 – Provedení analýzy a penetrační testování webových služeb a Analýza, komparace a návrh optimálního modelu pro architekturu serverových technologií (ADLER International, a.s.)

2018 – Vývoj mobilní aplikace SpecialistsGrid.com (SpecialistsGrid)

 

Inovační vouchery OP PIK

2017 – Vývoj online obslužné aplikace pro provoz bezpečnostního portálu ThreatGuard (SOLEDPRO s.r.o.)

2018 – Analýza možností implementace inovativních technologií pro zajištění souladu s GDPR pro MSP (OS JETY 98 z.s.)

2018 – Použití technologií OpenSource pro řešení GDPR ve školství (OS JETY 98 z.s.)

2018 – Návrh implementace inovativních bezpečnostních technologií do firemních infrastruktur (SOLEDPRO s.r.o.)

2018 – Analýza možností implementace inovativních technologií pro optimalizaci a management sítí (SOLEDPRO s.r.o.)

2019 – Vývoj a testování mobilního zařízení pro odběr a analýzu vzorků z ovzduší (EASYmap a.s.)

 

Výzkumné projekty realizované ve spolupráci s firmami

2017 – Bezpečnostní nastavení operačního systému rodiny Linux (Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost)

2019 – Vývoj hardwaru a softwaru pro měření tlaku v rámci testování zdravotnických matrací (LINET; 2 bakalářské práce)

2019 –  Datová analýza ve společnosti ADLER Czech, a.s.