Síťová akademie Cisco

Cisco Academy

Katedra informatiky se od roku 2007 zapojila do programu Cisco Networking Academy. Od akademického roku 2007/2008 jsou součástí výuky ve studijním programu Aplikovaná informatika kurzy, které obsahově vycházejí z CCNA. Další jsou nabízeny v rámci výběrových kurzů. Pro výuku byla vytvořena specializovaná laboratoř počítačových sítí CN459. Po přestěhování do nového objektu CPTO je výuka realizována v značně rozšířeném modelu v místnsoti 7.07. Všechny kurzy Cisco Networking Academy jsou pro studenty katedry informatiky zdarma.
Kontaktní osoba (NetAcad contact) pro KI PřF UJEP: RNDr. Jan Krejčí, Ph.D.

Cisco Certified Network Associate (CCNA)

Kurzy Cisco Certified Network Associate (CCNA) Exploration představují bloky 4 kurzů. Obsahově jsou plně totožné s požadavky na znalosti pro první stupeň průmyslové certifikace Cisco Certified Network Associate společnosti Cisco. V průběhu kurzů CCNA Routing and Switching se studenti seznamují se základy síťových technologií v laboratorních podmínkách a pomocí aplikací, ve kterých se realizují různé typy praktických síťových situací. Studenti se postupně seznamují s domácími sítěmi, s podnikovými sítěmi, s bezdrátovými sítěmi a s problematikou bezpečnosti komunikace.

Jaká je náplň jednotlivých semestrů CCNA R&S?

CCNA R&S 1 – Introduction to Networks

Užití modelů síťových protokolů pro popis komunikačních vrstev v datových sítích; návrh, kalkulace a použití síťových masek a adres; budování jednoduchých Ethernet sítí pomocí směrovačů a přepínačů; základní znalosti z oblasti vedení kabeláže a návrhu sítě pro připojení zařízení; znalost konzolových příkazů pro konfiguraci přepínačů a směrovačů a ověření jejich správné funkčnosti; analýza funkcí protokolů a služeb transportní a síťové vrstvy.

CCNA R&S 2 – Switching, Routing, and Wireless Essentials

Konfigurace a ověření rozhraní směrovačů; konfigurace protokolů RIP a OSPF;
návrh a implementace classless IP adresního modelu pro síť; VLAN a inter-VLAN routing; Access control list; DHCPv4, DHCPv6; NAT pro IPv4; identifikace charakteristik distance vektorových směrovacích protokolů.

CCNA R&S 3 – Enterprise Networking, Security, and Automation

Návrh sítí a hierarchické modely; redundance – STP, RTSP, FHRP
agregace – EtherChannel; wireless LAN; single-area OSPF; multiarea OSPF,
EIGRP; IOS a licencování.

CCNA Security

Cisco Certified Network Professional (CCNP)

Od roku 2016 nabízí naše katedra první ze tří pokročilých kurzů programu CCNP, které jsou určeny pro budoucí experty v oblasti počítačových sítí. Tyto kurzy svým obsahem prohlubují znalosti získané v kurzech CCNA.

CCNP ROUTE – Implementing IP Routing
CCNP SWITCH – Implementing IP Switching
CCNP TSHOOT – Maintaining and Troubleshooting IP Networks

IT Essentials

Kurz IT Essentials je zaměřen na získání základních znalostí a dovedností v oblasti IT technologií. Kurz obsahuje témata z oblasti počítačového hardwaru, operačních systémů a zabezpečení.

NDG Linux Essentials

Kurz NDG Linux Essentials je úvodní kurz pro získání základních uživatelských znalostí o systémech s OS Linux. Součástí kurzu je kromě teoretických výukových materiálů také mnoho testů a laboratorních cvičení. Vše co je probíráno v teorii si může uchazeč hned vyzkoušet na virtuální online dostupné instalaci Linuxu. Probírané dovednosti zahrnují širokou škálu problémů od úplných základů ovládání až po sítě, vývoj software a správu systému. Kurz je rozdělen do 16 samostatných modulů.

Introduction to the Internet of Everything

Úvod do Internetu všeho (IoE) seznamuje se základním konceptem propojení miliard zařízení a zpracování ohromného množství produkovaných dat a přenosů. Kurz seznamuje s provázáním organizačních a informačních systémů, s komerčními procesy, se systémy machine-to-machine, machine-to-people a people-to-people.

Kompletní výpis dostupných kurzů:

Introduction to IoT
Introduction to the Internet of Everything
IT Essentials: PC Hardware and Software
Partner: NDG Linux II
IoT Fundamentals: Big Data & Analytics
Partner: CPP – Advanced Programming in C++
Introduction to Cybersecurity

Introduction au monde connecté L1: Découverte du réseau domestique
Entrepreneurship
Introduction au monde connecté L2: Découverte du réseau du college
Introduction au monde connecté L3: Découverte du réseau mondial
Packet Tracer Know How 1: Packet Tracer 101
Community: Empowerment Technologies
CCNA Cybersecurity Operations
CCNA R&S: Scaling Networks
Partner: NDG Linux Unhatched
CCNA R&S: Connecting Networks
CCNA R&S: Introduction to Networks
Partner: CPA – Programming Essentials in C++
Annex B for USMC
CCNA R&S: Routing and Switching Essentials
IoT Fundamentals: IoT Security
Partner: NDG Linux I
Annex A for USMC
Emerging Technologies Workshop – Experimenting with REST APIs using Webex Teams
Annex C for USMC
Partner: CLP – Advanced Programming in C
Partner: NDG Linux Essentials
IoT Fundamentals: Hackathon Playbook
Partner: CLA – Programming Essentials in C
Introduction to Packet Tracer

Get Connected
IoT Fundamentals: Connecting Things
Cybersecurity Essentials
Networking Essentials
Partner: PCAP – Programming Essentials in Python
Emerging Technologies Workshop – Model Driven Programmability
CCNAv7: Bridging
CCNAv7: Introduction to Networks
CCNAv7: Switching, Routing, and Wireless Essentials
CCNAv7: Enterprise Networking, Security, and Automation
CCNP Enterprise: Core Networking
CCNP Enterprise: Advanced Routing
DevNet Associate
CyberOps Associate
Network Security
Partner: Cloud Security
Partner: JavaScript Essentials 1 (JSE)