Síťová akademie Cisco

Cisco Networking Academy Katedra informatiky se od roku 2007 zapojila do programu Cisco Networking Academy. Od akademického roku 2007/2008 jsou součástí výuky ve studijním programu Aplikovaná informatika kurzy, které obsahově vycházejí z CCNA. Další jsou nabízeny v rámci výběrových kurzů. Pro výuku byla vytvořena specializovaná laboratoř počítačových sítí CN459. Všechny kurzy Cisco Networking Academy jsou pro studenty katedry informatiky zdarma.
Kontaktní osoba (NetAcad contact) pro KI PřF UJEP: RNDr. Jan Krejčí, Ph.D.

Cisco Certified Network Associate (CCNA)

Kurzy Cisco Certified Network Associate (CCNA) Exploration představují bloky 4 kurzů. Obsahově jsou plně totožné s požadavky na znalosti pro první stupeň průmyslové certifikace Cisco Certified Network Associate společnosti Cisco. V průběhu kurzů CCNA Routing and Switching se studenti seznamují se základy síťových technologií v laboratorních podmínkách a pomocí aplikací, ve kterých se realizují různé typy praktických síťových situací. Studenti se postupně seznamují s domácími sítěmi, s podnikovými sítěmi, s bezdrátovými sítěmi a s problematikou bezpečnosti komunikace.

Jaká je náplň jednotlivých semestrů CCNA R&S?

CCNA R&S 1 – Introduction to Networks

Užití modelů síťových protokolů pro popis komunikačních vrstev v datových sítích; návrh, kalkulace a použití síťových masek a adres; budování jednoduchých Ethernet sítí pomocí směrovačů a přepínačů; základní znalosti z oblasti vedení kabeláže a návrhu sítě pro připojení zařízení; znalost konzolových příkazů pro konfiguraci přepínačů a směrovačů a ověření jejich správné funkčnosti; analýza funkcí protokolů a služeb transportní a síťové vrstvy.

CCNA R&S 2 – Routing and Switching Essentials

Konfigurace a ověření rozhraní směrovačů; konfigurace protokolů RIP a OSPF;
návrh a implementace classless IP adresního modelu pro síť; VLAN a inter-VLAN routing; Access control list; DHCPv4, DHCPv6; NAT pro IPv4; identifikace charakteristik distance vektorových směrovacích protokolů.

CCNA R&S 3 – Scaling Networks

Návrh sítí a hierarchické modely; redundance – STP, RTSP, FHRP
agregace – EtherChannel; wireless LAN; single-area OSPF; multiarea OSPF,
EIGRP; IOS a licencování.

CCNA R&S 4 – Connecting Networks

Přehled technologií pro rozsáhlé sítě WAN; protokol HDLC a PPP. Autentizace CHAP/PAP; přenos data technologií Frame Relay; zabezpečení sítí. Virtuální privátní sítě VPN; filtrování datové provozu, pravidla ACL; širokopásmové služby ISDN, xDSL; pokročilé adresování – DHCP, NAT/PAT, IPv6; správa síťového provozu.

Cisco Certified Network Professional (CCNP)

Od roku 2016 nabízí naše katedra první ze tří pokročilých kurzů programu CCNP, které jsou určeny pro budoucí experty v oblasti počítačových sítí. Tyto kurzy svým obsahem prohlubují znalosti získané v kurzech CCNA.

CCNP ROUTE – Implementing IP Routing
CCNP SWITCH – Implementing IP Switching
CCNP TSHOOT – Maintaining and Troubleshooting IP Networks

IT Essentials

Kurz IT Essentials je zaměřen na získání základních znalostí a dovedností v oblasti IT technologií. Kurz obsahuje témata z oblasti počítačového hardwaru, operačních systémů a zabezpečení.

NDG Linux Essentials

Kurz NDG Linux Essentials je úvodní kurz pro získání základních uživatelských znalostí o systémech s OS Linux. Součástí kurzu je kromě teoretických výukových materiálů také mnoho testů a laboratorních cvičení. Vše co je probíráno v teorii si může uchazeč hned vyzkoušet na virtuální online dostupné instalaci Linuxu. Probírané dovednosti zahrnují širokou škálu problémů od úplných základů ovládání až po sítě, vývoj software a správu systému. Kurz je rozdělen do 16 samostatných modulů.

Introduction to the Internet of Everything

Úvod do Internetu všeho (IoE) seznamuje se základním konceptem propojení miliard zařízení a zpracování ohromného množství produkovaných dat a přenosů. Kurz seznamuje s provázáním organizačních a informačních systémů, s komerčními procesy, se systémy machine-to-machine, machine-to-people a people-to-people.

Kompletní výpis dostupných kurzů:

IT Essentials: PC Hardware and Software
CCNA R&S: Introduction to Networks
CCNA R&S: Routing and Switching Essentials
CCNA R&S: Scaling Networks
CCNA R&S: Connecting Networks
CCNA R&S 6.0 Bridging
CCNA Security
CCNA Cybersecurity Operations
CCNP ROUTE: Implementing IP Routing
CCNP SWITCH: Implementing IP Switching
CCNP TSHOOT: Maintaining and Troubleshooting IP Networks
Networking Essentials
Introduction to the Internet of Everything
Introduction to IoT
IoT Fundamentals: Connecting Things
IoT Fundamentals: Big Data & Analytics
IoT Fundamentals: Hackathon Playbook
Entrepreneurship
Introduction to Cybersecurity
Cybersecurity Essentials
Get Connected
Emerging Technologies Workshop – Network Programmability with Cisco APICEM
Emerging Technologies Workshop – Experimenting with REST APIs using Webex Teams
Be Your Own Boss
Packet Tracer Know How 1: Packet Tracer 101
Introduction to Packet Tracer
Introduction to Packet Tracer – Mobile
Mobility Fundamentals
Community: Orientation to IT (Pilot)
Community: Smart Grid Essentials
Community: Computing for Schools (Pilot)
Community: HKITJSS (Pilot)
Community: Empowerment Technologies
Partner: NDG Linux Unhatched
Partner: NDG Linux Essentials
Partner: NDG Linux I
Partner: NDG Linux II
Partner: CPA – Programming Essentials in C++
Partner: CLA – Programming Essentials in C
Partner: PCAP – Programming Essentials in Python
Partner: CPP – Advanced Programming in C++
Partner: CLP – Advanced Programming in C
Annex A for USMC
Annex B for USMC
Annex C for USMC
Introduction au monde connecté L1: Découverte du réseau domestique
Introduction au monde connecté L2: Découverte du réseau du college
Introduction au monde connecté L3: Découverte du réseau mondial