• Katedra informatiky PřF UJEP

Aktuality

Katederní stipendium 3. 11. 2021
Katederní stipendium

Žádosti o stipendia podávejte e-mailem na předepsaném formuláři nejpozději do 30. 11. 2021 do 10 hodin na adresu eva.hermanova(zavináč)ujep.cz, a to jednak ve formě oskenovaného podepsaného dokumentu, jednak ve formě excelovského souboru. Žádosti, kter...

Všechny novinky