• Katedra informatiky PřF UJEP

Aktuality

Promoce (8. 10. 2021) 29. 6. 2021
Promoce (8. 10. 2021)

Promoce je tradičním, slavnostním, akademickým obřadem fakulty, při němž jsou novým absolventům předávány vysokoškolské diplomy. Promoce probíhá za účasti akademických hodnostářů (rektora, děkana, proděkanů) a samozřejmě hostů – rodičů, příbuzných a př...

Všechny novinky