Přijímací řízení 2024/2025

Informace o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě UJEP jsou k dispozici zde.

S případnými nejasnostmi ve věci přijímacího řízení se obracejte na studijní oddělení.

Dotazy, které se týkají studia na katedře informatiky (jejích studijních plánů apod.), studijní oddělení rozhodně neřeší. V tomto případě se obracejte na vedoucího katedry RNDr. Jiřího Škvora, Ph.D. (47528 6711 nebo 607 029 947, ki-tajemnik@ujep.cz), který Váš dotaz zodpoví, případně jej předá k řešení jinému členu katedry.


V akademickém roce 2024/2025 otevíráme následující akademicky zaměřené studijní programy:

 • Informatika pro vzdělávání (Bc., 3 roky, v prezenční i kombinované formě studia)
  • Přijímací zkouška pro tento bakalářský studijní program není vypsána (to ale nemusí platit pro druhý obor v kombinaci). Jedinou věcnou podmínkou přijetí ke studiu je tak doložení úspěšně složené maturitní zkoušky.
 • Učitelství informatiky pro střední školy (Mgr., 2 roky navazující, v prezenční i kombinované formě studia)
  • Přijímací zkoušku pro tento navazující magisterský studijní program tvoří motivační pohovor. Pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je nutné získat minimálně 50 bodů z maximálního počtu 100 bodů. Motivační pohovor může být prominut absolventům bakalářského oboru Informatika (dvouoborové).

a následují profesně zaměřené studijní programy:

 • Aplikovaná informatika (Bc., 3 roky, v prezenční i kombinované formě studia)
  • Přijímací zkouška pro tento bakalářský studijní program není vypsána. Jedinou věcnou podmínkou přijetí ke studiu je tak doložení úspěšně složené maturitní zkoušky.
 • Aplikovaná informatika (Ing., 2 roky navazující, v prezenční i kombinované formě studia)
  • Přijímací zkoušku pro tento navazující magisterský studijní program tvoří motivační pohovor. Pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je nutné získat minimálně 50 bodů z maximálního počtu 100 bodů. Motivační pohovor může být prominut absolventům bakalářského studijního programu v oblasti vzdělávání Informatika.