Přijímací řízení

Termín odevzdání přihlášek: 17. srpna 2020 – 2. kolo

Podmínky přijetí ke studiu

V akademickém roce 2020/2021 otevíráme studijní obory pouze v bakalářském stupni studia:

 • Informační systémy: studium v Ústí nad Labem v prezenční (denní) i kombinované formě
 • Informatika (dvouborové): studium v Ústí nad Labem pouze v prezenční formě a v kombinaci s jedním z následujících studijních oborů:
  • matematika
  • fyzika
  • chemie
  • geografie
  • biologie
  • anglický jazyk a literatura
  • německý jazyk a literatura
  • český jazyk a literatura
  • společenské vědy
  • historie
  • tělesná výchova
  • hudební výchova
  • výtvarná výchova

Přijímací zkouška pro tyto obory není vypsána (to ale nemusí platit pro druhý obor v kombinaci; konkrétně jsou vypsány přijímací zkoušky v kombinacích s obory biologie, anglický jazyk a literatura, německý jazyk a literatura, společenské vědy, historie, tělesná výchova, hudební výchova a výtvarná výchova). Jedinou věcnou podmínkou přijetí ke studiu je tak doložení úspěšně složené maturitní zkoušky.

Další informace o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě UJEP jsou k dispozici zde.

S případnými nejasnostmi v tomto ohledu se obracejte na studijní oddělení.

Dotazy, které se týkají studia na katedře informatiky (jejích studijních plánů apod.), studijní oddělení rozhodně neřeší. V tomto případě se obracejte na vedoucího katedry RNDr. Jiřího Škvora, Ph.D. (47528 3903 nebo 607 029 947, ki-tajemnik@rt.ujep.cz), která Váš dotaz zodpoví, případně jej předá k řešení jinému členu katedry.