O katedře

Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem je v Ústeckém kraji dominantním pracovištěm pro vzdělávání budoucích informatiků a pro výzkum v tomto oboru. Tomu odpovídá mnohočlenný tým specialistů s širokým odborným záběrem, spolupráce s firmami i regionálními institucemi a vyspělé odborné zázemí. Hlavní doménou našeho pracoviště je kvalitní praktická příprava studentů v dobře vybavených počítačových učebnách a laboratořích. Výsledkem jsou desítky úspěšných absolventů v mnoha firmách a institucích v rámci kraje i jinde.

Katedra informatiky je lokální akademií Cisco Networking Academy programu firmy Cisco Systems, akreditovaným střediskem ECDL a partnerem Microsoftu v programu DreamSpark.