Obhajoby závěrečných prací (10.06.,12.06. a13.06.), učebna 6.14 CPTO

Harmonogram obhajob