RNDr. Jiří Škvára, Ph.D.


odborný asistent

Místnost:  6.04 (CPTO)

Telefon:  +420 475 286 718

E-mail: Jiri.Skvara@ujep.cz

Konzultační hodiny:

úterý 13:00-15:00 (po předchozí domluvě)
pátek 14:00-15:00 (po předchozí domluvě)

Vzdělání

 • Ph.D. Fyzika (Počítačové metody ve vědě a technice), PřF UJEP, 2015-2019
 • Mgr. Fyzika (Počítačové modelování ve vědě a technice), PřF UJEP, 2013-2015
 • Bc. Informační systémy (Aplikovaná informatika), PřF UJEP, 2010-2013

Profesní zaměření

Počítačové simulace komplexních systémů

analýza a zpracování simulačních dat pomocí jazyků python, C++, fortran

Pedagogická činnost

Vyučované předměty v letním semestru

 • KGI/3ZPRO – Základy programování (prezenční studium)
 • KGI/4ZPRO – Základy programování (kombinované studium)
 • KI/ZZD – Základy zpracování dat
 • KI/APR2 – Algoritmizace a programování II (prezenční studium)
 • KI/KAPR2 – Algoritmizace a programování II (kombinované studium)

Vyučované předměty v zimním semestru

 • KI/APR1 – Algoritmizace a programování I (prezenční studium)
 • KI/KAPR1 – Algoritmizace a programování I (kombinované studium)
 • KI/PYR – Python and R for data science

Publikační činnost

ResearcherID: AAD-3629-2020
ORCID ID: 0000-0003-2939-7278

 • NEZBEDA, Ivo a Jiří ŠKVÁRA. On industrial applications of molecular simulations. Molecular Simulation [online]. , 1-11 [cit. 2021-02-08]. ISSN 0892-7022. Dostupné z: doi:10.1080/08927022.2020.1828584
 • ŠKVÁRA, Jiří, Ivo NEZBEDA a Pavel IZÁK. Molecular dynamics study of racemic mixtures. II. Temperature dependence of the separation of ibuprofen racemic mixture with β-cyclodextrin in methanol solvent. Journal of Molecular Liquids [online]. 2020, 302 [cit. 2021-02-08]. ISSN 01677322. Dostupné z: doi:10.1016/j.molliq.2020.112575
 • KALYUZHNYI, Yura., Jiří. ŠKVÁRA a Ivo. NEZBEDA. Analytic results for the three- and four-particle correlation functions of the fluid of hard disks. The Journal of Chemical Physics [online]. 2019, 150(3) [cit. 2021-02-08]. ISSN 0021-9606. Dostupné z: doi:10.1063/1.5083890
 • ŠKVÁRA, Jiří a Ivo NEZBEDA. Surface of aqueous solutions of alkali halides: layer by layer analysis. Molecular Simulation [online]. 2019, 45(4-5), 358-372 [cit. 2021-02-08]. ISSN 0892-7022. Dostupné z: doi:10.1080/08927022.2018.1540871
 • ŠKVÁRA, Jiří a Ivo NEZBEDA. Molecular dynamics study of racemic mixtures: Solutions of ibuprofen and β-cyclodextrin in methanol. Journal of Molecular Liquids [online]. 2018, 265, 791-796 [cit. 2021-02-08]. ISSN 01677322. Dostupné z: doi:10.1016/j.molliq.2018.07.020
 • ŠKVÁRA, Jiří, Filip MOUČKA a Ivo NEZBEDA. Structure of supercooled water: Polarizable BK3 model versus non-polarizable models. Journal of Molecular Liquids [online]. 2018, 261, 303-318 [cit. 2021-02-08]. ISSN 01677322. Dostupné z: doi:10.1016/j.molliq.2018.03.117
 • ŠKVÁRA, Jiří, Jiří ŠKVOR a Ivo NEZBEDA. Evaluation of the contact angle from molecular simulations. Molecular Simulation [online]. 2018, 44(3), 190-199 [cit. 2021-02-08]. ISSN 0892-7022. Dostupné z: doi:10.1080/08927022.2017.1359744
 • ŠKVOR, Jiří, Jiří ŠKVÁRA, Jan JIRSÁK a Ivo NEZBEDA. A general method for determining molecular interfaces and layers. Journal of Molecular Graphics and Modelling [online]. 2017, 76, 17-35 [cit. 2021-02-08]. ISSN 10933263. Dostupné z: doi:10.1016/j.jmgm.2017.05.016