Matematické modelování, aplikace CFD

Výzkumu v této oblasti se věnují Jiří Felcman a Petr Kubera, kteří se konkrétně od roku 2013 zabývají návrhem a studiem algoritmů pro řešení parciálních diferenciálních rovnic hyperbolického typu popisujících pohyb chodců a jejich chování v panických situacích (manifestace, festivalová davová psychóza, proudění davu fotbalových fanoušků) s cílem modelovat a předvídat reálné situace. Oba tak navazují na své dřívější práce z oblasti CFD (computational fluid dynamics). Vychází se z diskretizace rovnic mechaniky tekutin a odpovídajících algoritmů. Ty jsou pak implementovány a jejich efektivita je studována z hlediska výpočetní náročnosti. Dochází tak k propojení oblastí numerické matematiky a informatiky.

Publikace

V roce 2015 byl přijat příspěvek Computer Simulation of Pedestrian Crowds using Macroscopic Model do sborníku konference Applied Natural Sciences 2015 v sekci Applied Informatics. Připravuje se rozsáhlejší článek o řešení rovnic popisujících proudění chodců pomocí rovnic popisujících proudění mělké vody (Shallow Flow Equations).