Samokontrola a samodiagnostika

Výzkum v oblasti samodiagnostiky a samokontroly je zaměřen na návrh mechanismů zvýšení odolnosti proti chybám u vícejádrových procesorů. Navržené techniky by měly poskytovat vyšší úroveň odolnosti proti poruchám s využitím netradičních prostředků (tj. nikoliv jen vnějším sledováním, či využitím redundance). Jedním z cílů je i vytvoření metodiky a nástrojů pro hodnocení dosažené úrovně odolnosti včetně návrhu doporučení, jak tuto úroveň zvýšit.

Publikace

 1. MASHKOV, Viktor, Vítek PALAŠČÁK. SW fault-tolerance based on design diversity. In Proceedings of ISDMCI’2010 International conference, Yevpatoria, Ukraine, 2010, pp.298-305.
 2. Jiří FIŠER, Viktor MASHKOV. Generic model for application of probabilistic algorithms for system self-diagnosis. In Proceedings of ISDMCI’2010 International conference, Yevpatoria, Ukraine, 2010, pp.215-218.
 3. MASHKOV, Viktor. New approach to system level self-diagnosis. In Proc. of IEEE 11-th International conference on computer and information technology, CIT2011, Cyprus, Pafos, 2011, pp.579-584, ISBN 978-0-7695-4388-8.
 4. MASHKOV, Viktor, Jiří FIŠER. Samokontrola a samodiagnostika na systémové úrovni. Lviv: Ukrainian Academic Press, 2010, ISBN 978-966-322-169-4, 176 stran.
 5. MASHKOV, Viktor. Selected problems of system level self-diagnosis. Lviv: Ukrainian Academic Press, 2011, ISBN 978-966-322-365-0, 184 pages.
 6. MASHKOV, Viktor, Jiří BARILLA, Pavel SIMR. Applying Petri Nets to Modeling of Many-Core Processor Self-Testing when Tests are Performed Randomly, Springer, Journal of Testing, 2013, DOI: 10.1007/s10836-012-5346-8.
 7. MASHKOV, Viktor. System level self-diagnosis and system fault-tolerance. In Proceedings of ISDMCI’2014 International conference, Zaliznyj Port, Ukraine, 2014, pp. 15-21.
 8. MASHKOV, Viktor, A. Smolarz, V. Lytvynenko, K. Gromaszek. The problem of system fault-tolerance. . Int. Journal “Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce I Ochronie Srodowiska. Vol.4, No.4, pp.41-44, 2014, ISSN 2083-0157.
 9. MASHKOV, Viktor, O. A. Mashkov. Problems of diagnosability with sensor networks when dealing with environment monitoring. Journal “Information processes, technologies and systems in transportation”, No. 1, 2014, pp. 182-191.
 10. MASHKOV, Viktor, O. A. Mashkov. Problems of organization of test performance in sensor networks applied for environment monitoring. Journal “Information processes, technologies and systems in transportation”, No. 2, 2014, pp. 170-179
 11. MASHKOV, Viktor. Dependability in context of ecological system theory. Proceeding 3rd International Science Conf. “Problems of informatization”, Kiev, Ukraine, p.71, 2014.
 12. MASHKOV, Viktor, O. A. Mashkov. Diagnosis of sensor networks applied for environment monitoring. Int. Journal “Ecological Sciences“. Vol.7, No.1, 2015, pp.120-130, ISSN 2306-9716.
 13. FIŠER Jiří, Viktor MASHKOV, V. Lytvynenko. Representation of system level self-diagnosis in Python programming language. Int. Journal „Electrotechnic and Computer Systems“, No. 17(93), 2015. ISSN 2221-3937, pp.48-54.
 14. MASHKOV, Viktor, V. Lytvynenko. Problems with developing probabilistic algorithms for system level self-diagnosis. In Proceedings of ISDMCT’2015, International conference, Zaliznyj Port, Ukraine, 2015, pp.339-341.
 15. MASHKOV, Viktor, O. Mashkov. Interpretation of diagnosis problem of system level self-diagnosis. Int. Journal „Mathematical Modeling and Computing“, Vol.2, No.1, 2015, pp.71-76, ISSN 2312-9794.
 16. MASHKOV, Viktor, O. A. Mashkov. Problems of organisation of test performance in sensor network applied for environment monitoring. Int. Journal „Ecological Sciences“ No.9, 2015.
 17. MASHKOV, Viktor, V. Lytvynenko. To the problem of self-checking of complex systems. In Proceedings of ISDMCI’2016, International conference, Zaliznyj Port, Ukraine, 2016, pp.9-11.
 18. MASHKOV, Viktor, Pavel SIMR. System Unit Self-Diagnosis. 2015 (submitted).

Viktor Mashkov, Pavel Simr  a Jiří Barilla dokončili v roce 2015 kapitolu do odborné knihy, kterou vydalo nakladatelství NOVA science publishers .

 • MASHKOV, Viktor, Pavel SIMR, Jiří BARILLA. Chapter 5 „Applying Petri Nets to Modeling of Complex Systems Diagnosis“ in book „Advances in Engineering Research“ Ed. V.M. Petrova. NOVA science publishers Vol.13, 2016. (URL: https://www.novapublishers.com)

16.07.2012 Expertní Rada inovačního střediska „Skolkovo“ schválila Vědecký Project „Ensuring fault tolerance of many-core processors by exploiting advanced self-diagnosis“, který byl předložen členy našeho týmu.

V roce 2015 byla podán projekt do Grantové agentury české republiky “Zajištění odolnosti proti závadám vícejádrových procesorů”. Řešitel projektu: Viktor MASHKOV. Členové řešitelského týmu: Jiří BARILLA, Josef BIČÁNEK, Jan KREJČÍ, Petr KUBERA, Pavel SIMR.