Doménově specifické jazyky

Výzkum potenciálu doménově specifických jazyků je zaměřen především na oblast událostmi řízené simulace (systém ETOS). Systém využívá propojení deklarativní části ve strukturovaném značkovacím jazyce (XML) s kódem v Pythonu, který využívá metaprogramování a mechanismus kooperativních korutin. DEVS simulace jsou aplikovány zejména v oblasti samodiagnostiky a počítačových sítí.

Publikace

  1. JELÍNEK, Jindřich, Pavel SATRAPA a Jiří FIŠER. Experimental issues of the model of the enhanced RADIUS protocol. 2015 IEEE International Workshop of Electronics, Control, Measurement, Signals and their Application to Mechatronics (ECMSM). IEEE, 2015: 1-6. DOI: 10.1109/ECMSM.2015.7208694. ISBN 978-1-4799-6972-2.
  2. FIŠER, Jiří a Jiří ŠKVÁRA. ETOS – Discrete Event Simulation Framework Focused on Easier Team Cooperation. Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement. 2014, 7(2): 271-281. DOI: 10.5506/APhysPolBSupp.7.271. ISSN 1899-2358.