Data mining a bioinformatika

Výzkum nového pracovníka katedry doc. Sergeje Babičeva, CSc. se zaměřuje na následující oblasti:

  • metody shlukování a klasifikace a jejich využití v hybridních systémech zpracování komplexních biologických dat,
  • metody předzpracování informací včetně metod redukce dimenze prostorů příznaků u zkoumaných objektů.

Objektem vědeckého zkoumání jsou především datasety genové exprese, získané pomocí mikročipových experimentů.