Počítačové simulace tekutin a pevných látek, počítačová geometrie, analýza klastrů

V této oblasti jsou používány a rozvíjeny metody informatiky při modelováním komplexních systémů. Jde například o využití metod řešení stochastických diferenciálních rovnic pro modelování procesu organizace spojitých komplexních tekutin. Souběžně probíhá vývoj algoritmů pro detekci fázových přechodů a příslušných strukturních vlastností na základě využití metod počítačové geometrie a klastrové analýzy. Pro akceleraci algoritmů jsou využívány klasické paralelní algoritmy a v poslední době stále více populární grafické výpočetní jednotky. Z tohoto důvodu absolvoval Zbyšek Posel školení na téma výpočty na GPU a bylo posíleno hardwarové vybavení o GPU výpočetní karty a karty XeonPhi, které budou využívány i v rámci výuky paralelního programování.

Publikace

  1. JIRSÁK, Jan a Jiří ŠKVOR. A molecular-based approach to the thermodynamics of aqueous solutions: binary mixture of water and carbon dioxide. Journal of Physics: Condensed Matter. 2015, 27(19): 194114-. DOI: 10.1088/0953-8984/27/19/194114. ISSN 0953-8984. (IF 2.346)
  2. JIRSÁK, Jan, Filip MOUČKA, Jiří ŠKVOR a Ivo NEZBEDA. Aqueous electrolyte surfaces in strong electric fields: molecular insight into nanoscale jets and bridges. Molecular Physics. 2014, 113(8): 848-853. DOI: 10.1080/00268976.2014.983199. ISSN 0026-8976. (IF 1.720)
  3. ŠKVOR, Jiří a Zbyšek POSEL. Simulation Aspects of Lamellar Morphology: Incommensurability Effect. Macromolecular Theory and Simulations. 2015, 24(2): 141-151. DOI: 10.1002/mats.201400079. ISSN 1022‑1344. (IF 1.667)
  4. POSEL, Zbyšek, Zuzana LIMPOUCHOVÁ, Karel ŠINDELKA, Martin LÍSAL a Karel PROCHÁZKA. Dissipative Particle Dynamics Study of the pH-Dependent Behavior of Poly(2-vinylpyridine)- block -poly(ethylene oxide) Diblock Copolymer in Aqueous Buffers. Macromolecules. 2014, 47(7): 2503-2514. DOI: 10.1021/ma402293c. ISSN 0024-9297. (IF 5.800)
  5. POSEL, Zbyšek, Bernard ROUSSEAU a Martin LÍSAL. Scaling behaviour of different polymer models in dissipative particle dynamics of unentangled melts. Molecular Simulation. 2014, 40(15): 1274-1289. DOI: 10.1080/08927022.2013.869803. ISSN 0892-7022. (IF 1.133)
  6. KUBA, Pavel, Jan LORINČÍK, Martin LÍSAL a Herbert M. URBASSEK. Molecular dynamics simulations of Ar gas ejection from a ruptured subsurface bubble in Cu(100) induced by impact of 200 eV Ar atoms. Molecular Physics. 2014, 112(15): 2040-2045. DOI: 10.1080/00268976.2014.882522. ISSN 0026-8976. (IF 1.720)
  7. JIRSÁK, Jan, Jiří ŠKVOR a Ivo NEZBEDA. Toward a simple molecular theory of hydrophobic hydration. Journal of Molecular Liquids. 2014, 189: 13-19. DOI: 10.1016/j.molliq.2013.06.020. ISSN 0167-7322. (IF 2.515)