Katedra informatiky slaví udělení akreditací novým studijním programům

Dnes jsme se dozvěděli skvělou novinu. Rada NAÚ se rozhodla udělit akreditaci našemu profesně zaměřenému studijnímu programu Aplikovaná informatika, a to nejen bakalářskému, ale také navazujícímu magisterskému, navíc v obou případech jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Konečně je tak možné otevřít příslušné příjímací řízení.

Bakalářský studijní program není nový, ale zásadně obměněný. Zato navazující magisterský studijní program je první neučitelský v celé historii naší katedry. Všechny novinky brzy představíme.

Neméně významnou událostí se pro nás před několika měsíci stalo oznámení, že jsme od nadcházejícího akademického roku oprávněni uskutečňovat navazující studijní program Učitelství informatiky pro střední školy (také jak v prezenční, tak kombinované formě studia).

Těšíme se, že všichni uchazeči o naše studium využijí možnost podat příslušnou přihlášku ještě v aktuálně otevřeném kole přijímacího řízení. Především se však těšíme, jak pak budeme pracovní trh zásobovat samými kvalitními učiteli informatiky a datovými inženýry:)