KI/PRAX Odborná praxe: pokyny

Prvním krokem je uzavření smlouvy o zajištění odborné praxe, viz aktuální vzor smlouvy. Uzavření smlouvy se vyřizuje před započetím praxe!

  • Pokud si student odbornou praxi vyjednává sám (tj. domlouvá si sám společnost, ve které bude praxi vykonávat), je prvním dílčím krokem k uzavření smlouvy zaslání smlouvy s vyplněnými údaji za společnost a za sebe na jiri.skvor@ujep.cz ke kontrole spolu s informací o předpokládané náplni práce. V předmětu e-mailu nechť student uvede “KI/PRAX: smlouva o zajištění odborné praxe, Jméno Příjmení” (jméno a příjmení přitom nahradí svým).
  • V opačném případě je prvním dílčím krokem zahájení jednání s dr. Škvorem nebo dr. Krejčím o možném poskytovateli a místě výkonu praxe.

Podmínkou nutnou (nikoliv postačující) k udělení zápočtu z předmětu KI/PRAX Odborná praxe je, aby pověřený zaměstnanec poskytovatele praxe, který je uvedený v odstavci 4.2 příslušné smlouvy o zajištění odborné praxe, z e-mailové adresy, která je uvedena tamtéž, odeslal na jiri.skvor@ujep.cz potvrzení o vykonané odborné praxi, viz aktuální vzor potvrzení.