RNDr. Jiří Škvor, Ph.D.

vedoucí katedry, odborný asistent

Místnost:  6.01 (CPTO)  

Telefon:  +420 475 286 711, +420 607 029 947

E-mail: jiri.skvor@ujep.cz

Skype: jiriskvor_prf_ujep

WWW: physics.ujep.cz/~jskvor

Konzultační hodiny (po předchozí dohodě):
pondělí: 15.00–⁠16.00
středa: 9.00–⁠10.00
pátek: 10.00–⁠11.00

Úřední hodiny (jinak dle dohody):
středa: 14.00–⁠15.00
pátek: 14.00–⁠15.00


Sdílený kalendář: Google Calendar Jiří Škvor KI PřF UJEP shared

 

 

 

Vzdělání:

  • Ph.D., Fyzika (Počítačové metody ve vědě a technice), PřF UJEP, 2009
  • Mgr., Fyzika (Počítačové modelování ve vědě a technice), Ústav přírodních věd UJEP, 2005
  • Bc., Ekonomika a management (Regionální rozvoj), FSE UJEP, 2000

Odborné zaměření:  Molekulární simulace (metody Monte Carlo a disipativní částicová dynamika), teorie perkolace, výpočetní geometrie, algoritmizace, ekonofyzikální modelovaní

Pedagogická činnost

Vyučované předměty, z toho v aktuálním semestru (více v rozvrhu a v IS STAG):

Vedené závěrečné práce

Publikační činnost

ŠKVÁRA, Jiří, Jiří ŠKVOR a Ivo NEZBEDA. Evaluation of the contact angle from molecular simulations. Molecular Simulation [online]. 2017, 44(3), 190-199 [cit. 2018-03-14]. DOI: 10.1080/08927022.2017.1359744. ISSN 0892-7022. Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08927022.2017.1359744

ŠKVOR, Jiří, Jiří ŠKVÁRA, Jan JIRSÁK a Ivo NEZBEDA. A general method for determining molecular interfaces and layers. Journal of Molecular Graphics and Modelling. 2017, 76, 17-35. DOI: 10.1016/j.jmgm.2017.05.016. ISSN 10933263. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1093326317300931

JIRSÁK, Jan a Jiří ŠKVOR. A molecular-based approach to the thermodynamics of aqueous solutions: binary mixture of water and carbon dioxide. Journal of Physics: Condensed Matter. 2015, 27(19): 194114-. DOI: 10.1088/0953-8984/27/19/194114. ISSN 0953-8984. Dostupné také z: http://stacks.iop.org/0953-8984/27/i=19/a=194114?key=crossref.ecd58aa5e1145763661c69aded30b10b

JIRSÁK, Jan, Filip MOUČKA, Jiří ŠKVOR a Ivo NEZBEDA. Aqueous electrolyte surfaces in strong electric fields: molecular insight into nanoscale jets and bridges. Molecular Physics. 2014, 113(8): 848-853. DOI: 10.1080/00268976.2014.983199. ISSN 0026-8976. Dostupné také z: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00268976.2014.983199

ŠKVOR, Jiří a Zbyšek POSEL. Simulation Aspects of Lamellar Morphology: Incommensurability Effect. Macromolecular Theory and Simulations. 2015, 24(2): 141-151. DOI: 10.1002/mats.201400079. ISSN 1022-1344. Dostupné také z: http://doi.wiley.com/10.1002/mats.201400079

JIRSÁK, Jan, Jiří ŠKVOR a Ivo NEZBEDA. Toward a simple molecular theory of hydrophobic hydration. Journal of Molecular Liquids. 2014, 189: 13-19. DOI: 10.1016/j.molliq.2013.06.020. ISSN 0167-7322. Dostupné také z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0167732213002286

NEZBEDA, Ivo a Jiří ŠKVOR. Excluded volume versus hydrogen bonding: complementary or incompatible concepts? Molecular Physics. 2012, 110(24): 2987-2992. DOI: 10.1080/00268976.2012.689875. ISSN 0026-8976. Dostupné také z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00268976.2012.689875

ŠKVOR, Jiří a Ivo NEZBEDA. Percolation line, response functions, and Voronoi polyhedra analysis in supercritical water. Condensed Matter Physics. 2012, 15(2): 23301:1-8. DOI: 10.5488/CMP.15.23301. ISSN 1607-324x. Dostupné také z: http://www.icmp.lviv.ua/journal/zbirnyk.70/23301/abstract.html

MOUČKA, Filip, Martin LÍSAL, Jiří ŠKVOR, Jan JIRSÁK, Ivo NEZBEDA a William R. SMITH. Molecular Simulation of Aqueous Electrolyte Solubility. 2. Osmotic Ensemble Monte Carlo Methodology for Free Energy and Solubility Calculations and Application to NaCl. The Journal of Physical Chemistry B. 2011, 115(24): 7849-7861. DOI: 10.1021/jp202054d. ISSN 1520-6106. Dostupné také z: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp202054d

ŠKVOR, Jiří a Ivo NEZBEDA. Percolation line and response functions in simple supercritical fluids. Molecular Physics. 2011, 109(1): 133-139. DOI: 10.1080/00268976.2010.522209. ISSN 0026-8976. Dostupné také z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00268976.2010.522209

ŠKVOR, Jiří a Ivo NEZBEDA. Percolation threshold parameters of fluids. Physical Review E. 2009, 79(4): 041141. DOI: 10.1103/PhysRevE.79.041141. ISSN 1539-3755. Dostupné také z: http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevE.79.041141

ŠKVOR, Jiří a Ivo NEZBEDA. On Universality of the Wrapping Percolation Transition. Collection of Czechoslovak Chemical Communications. 2008, 73(3): 401-412. DOI: 10.1135/cccc20080401. ISSN 0010-0765. Dostupné také z: http://cccc.uochb.cas.cz/73/3/0401/

ŠVEC, Martin, Rudolf HRACH, Stanislav NOVÁK a Jiří ŠKVOR. Correlation between morphology and transport properties of composite films. Vacuum. 2007, 82(2): 138-141. DOI: 10.1016/j.vacuum.2007.07.043. ISSN 0042-207x. Dostupné také z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0042207X07002515

ŠKVOR, Jiří, Ivo NEZBEDA, Ivan BROVCHENKO a Alla OLEINIKOVA. Percolation Transition in Fluids: Scaling Behavior of the Spanning Probability Functions. Physical Review Letters. 2007, 99(12): 127801. DOI: 10.1103/PhysRevLett.99.127801. ISSN 0031-9007. Dostupné také z: http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.99.127801

HRACH, Rudolf, Stanislav NOVÁK, Martin ŠVEC a Jiří ŠKVOR. Study of Electron Transport in Composite Films Below the Percolation Threshold3991: 806-809. DOI: 10.1007/11758501_110. Dostupné také z: http://link.springer.com/10.1007/11758501_110

Členství ve vědeckých a profesních společnostech

Řešené projekty

  • Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, ESF OP VK, reg. č. CZ.1.0.7/2.2.00/29.0023, 2012-15, koordinátor inovací za PřF
  • Modernizace počítačové učebny zaměřené na výuku odborných předmětů katedry informatiky, FRVŠ 1205/2013, řešitel
  • Analýza samouspořádaných struktur symetrických diblokových kopolymerů, IGA UJEP, 2010, řešitel
  • Počítačové simulace periodických struktur blokových polymerů, IGA UJEP, 2011-12, řešitel
  • Roztoky polymerů ve vnějším poli: molekulární pochopení elektrospinningu, GAČR, GAP208/12/0105, 2012-2015, pracovník
  • Rozpustnost nepolárních tekutin ve vodě: molekulární studie, GAČR, GAP208/12/P710, 2012-2014, pracovník