RNDr. Jan Krejčí, Ph.D.


odborný asistent

Místnost:  7.04 (CPTO)

Telefon:  +420 475 286 735

E-mail: jan.krejci@ujep.cz

Konzultační hodiny:

Středa 7.00-8.00
Čtvrtek 12.00-13.00
Pátek 7.00-8.00

 

Vzdělání

r. 2014:           PřF UJEP, rigorózní řízení, RNDr.

2005–2013:     Přírodovědecká fakulta (PřF) UJEP, doktorské studium, Ph.D.: stud. program Počítačové metody ve vědě a technice,

2000–2005:     Pedagogická fakulta (2005 – samostatný Ústav přírodních věd), Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP), stud. program Počítačové modelování ve vědě a technice,

1993–1997:     SOU Glavunion Teplice a.s., stud. Obor: Mechanik elektronik pro automatizační techniku

Profesní zaměření

Působím od roku 2008 jako odborný asistent na katedře informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Na téže fakultě jsem dosáhl titulů RNDr. a Ph.D. v oblasti počítačového modelování. V rámci této specializace se zabývám také problematikou HPC (paralelní výpočty, využití GPU). Dále se profiluji v oblasti infrastruktury IT (počítačové sítě a jejich bezpečnost, virtualizace a konsolidace), kterou se zabývám v rámci své výuky (je mimo jiné lektorem CCNA nebo garantem předmětu Architektura a infrastruktura IT) a spolupráci s firmami (např. společnosti Vaudeville, která provozuje v Ústí nad Labem moderní datové centrum).

Aktivně se v rámci své projektové činnosti podílím na rozvoji laboratoří katedry, jako je laboratoř počítačových sítí a infrastruktury IT nebo laboratoř elekroniky a automatického řízení.

Pedagogická činnost

Publikační činnost

Níže naleznete výběr publikovaných prací:

KREJČÍ, J., NEZBEDA, I., MELNYK, R., TROKHYMCHUK, A. Exp6 fluids at extreme conditions modeled by two-yukawa potentials. Journal of chemical physics, 133(9), 094503: 1-8, 2010.

KREJČÍ, J., NEZBEDA, I., MELNYK, R., TROKHYMCHUK, A., Virial coefficients and vapor-liquid equilibria of the EXP6 and 2-Yukawa fluids, CONDENSED MATTER PHYSICS, 14(2), 23004: 1-8, 2011.

KREJČÍ, J., NEZBEDA, I., MELNYK, R., TROKHYMCHUK, A., Mean-spherical approximation for the Lennard-Jones-like two Yukawa model: Comparison against Monte Carlo data, CONDENSED MATTER PHYSICS, 14(3), 33005: 1-11, 2011

KREJČÍ, J., NEZBEDA, I., The critical temperature and properties of real gas from low order perturbed virial expansions, FLUID PHASE EQUILIBRIA, 314, 156-160, 2012.

Členství ve věděckých a profesních společnostech

Jednota školských informatikůJednota českých matematiků a fyziků

Další dodatečné informace

Studijní pobyt: Norsko – University of Oslo, studijní pobyt v dok. studijním programu ak. rok 2007–2008.