Kolega Posel jmenován docentem

S potěšením oznamujeme, že významný člen katedry informatiky, kolega Posel, je s účinností od 1. července 2023 jmenován docentem pro obor Aplikované vědy v inženýrství. Tento milník v jeho kariéře zdůrazňuje jeho výjimečný vědecký přínos a odborné schopnosti. S radostí oslavujeme tento významný úspěch, vyjadřujeme doc. Poslovi naše nejupřímnější blahopřání a těšíme se na jeho další významné kroky v oboru.

Fotografie z obhajoby habilitační práce
Fotografie z obhajoby habilitační práce (24. května 2023)