6th International Conference on the Dynamics of Information Systems

Šestý ročník mezinárodní konference Dynamics of Information Systems (DIS 2023) se bude konat 3. až 6. září 2023 v Praze. Konferenci spolupořádají University of Florida, Katedra aplikované matematiky MFF UK a naše katedra informatiky. Více informací naleznete na https://dis2023.ujep.cz/