Obhajoby závěrečných prací (termín: 4. února 2022, učebna 6.14 CPTO)

Obhajoby závěrečných prací se uskuteční dne 4. února 2022 od 9:05 hodin v učebně 6.14 CPTO (harmonogram obhajob).