Katederní stipendium

Žádosti o stipendia podávejte e-mailem na předepsaném formuláři nejpozději do 30. 11. 2021 do 10 hodin na adresu eva.hermanova(zavináč)ujep.cz, a to jednak ve formě oskenovaného podepsaného dokumentu, jednak ve formě excelovského souboru. Žádosti, které nebudou splňovat tyto požadavky, nebudou brány v potaz.

Upozornění: Stipendia se vyplácí na číslo účtu uvedené ve STAGu. Číslo účtu si studenti vyplňují v portále STAGu – Moje údaje. Výplaty, které banka vrátí pro chybný bankovní účet, jsou převedeny k vyzvednutí na pokladně. Žádáme studenty, aby si ihned opravili svůj bankovní účet v portále STAGu – Moje údaje.

Katederní stipendijní komise

Katederní stipendijní komisi jmenuje děkan fakulty z řad studentů a akademických pracovníků katedry.

Zaměstnanci:

  • Ing. Pavel KUBA, Ph.D. – předseda komise
  • RNDr. Jan KREJČÍ, Ph.D.

 

Stipendijní řád

Žádost o stipendium