Obhajoby závěrečných prací (1. září 2021, učebna 6.14 CPTO)

Obhajoby závěrečných prací se uskuteční dne 1. září 2021 od 11 hodin v učebně 6.14 CPTO (harmonogram obhajob).