Obhajoby závěrečných prací + SZZ (23. května 2022, učebna 6.14 CPTO)

Obhajoby závěrečných prací a SZZ se uskuteční dne 23. května 2022 od 9 hodin v učebně 6.14 CPTO (harmonogram obhajob, SZZ).