Pozor: přijímací řízení pro SP Aplikovaná informatika (Bc.) dodatečně otevřeno

Do 2. září 2021 lze podávat přihlášky do nově otevřeného bakalářského studijního programu Aplikovaná informatika. Podrobnější informace k přijímacímu řízení jsou k dispozici zde. Přihlášku ke studiu lze podat elektronicky.

Bakalářský profesně zaměřený studijní program Aplikovaná informatika je zaměřen na přípravu odborníků v oblasti informačních technologií. Pokrývá všechny základní oblasti informatiky a IT, které nacházejí uplatnění v současné firemní a veřejné sféře.

V čem je tento studijní program nový?

Tento studijní program je profesně zaměřený, což mimo jiné znamená, že

 • se na jeho výuce podílejí ve větší míře odborníci z praxe,
 • zahrnuje celosemestrální odbornou praxi,
 • jeho nedílnou součástí je zapojování studentů do projektů, které katedra řeší ve spolupráci s aplikační či veřejnou sférou.

Zejména v prvním roce studia získává absolvent širokou škálu potřebných základních znalostí a dovedností z nejrůznějších oblastí informatiky, které dále rozvíjí v rámci zvolených profilujících bloků povinně volitelných předmětů. Konktrétně si vybírá dva až tři bloky z následujících

 • programování a softwarové inženýrství
 • databázové systémy a zpracování dat
 • podniková informatika
 • operační systémy a virtualizace
 • informační a počítačová bezpečnost
 • počítačové sítě a protokoly
 • elektronika a automatizace

Lze tento studijní program studovat v kombinované formě?

Samozřejmě. Tento program lze studovat nejen v prezenční, ale také v kombinované formě (při práci).

Kde studium probíhá?

Studium probíhá v moderních prostorech nové budovy Centra přírodovědných a technických oborů (CPTO). Pro naši výuku jsou v něm k dispozici moderně vybavené počítačové a další specializované laboratoře spolu s kvalitní výpočetní a síťovou infrastrukturou.

Kde lze pokračovat v navazujícím studiu?

Úspěšní absolventi mohou v navazujícím studiu nově pokračovat také přímo u nás a získat tak titul Ing.

A co když nebudete chtít pokračovat v navazujícím studiu?

Šikovných informatiků je na trhu nedostatek. Náš absolvent nalezne uplatnění v různých pracovních pozicích (záleží, jak se bude během studia profilovat), jako například

 • aplikační vývojář
 • analytik a návrhář jednoduchých softwarových systémů
 • tvůrce www stránek a pokročilých webových aplikací
 • správce/provozovatel webových služeb
 • analytik a návrhář databázových systémů a datových úložišť
 • administrátor databází
 • systémový administrátor
 • správce virtualizačních řešení
 • systémový integrátor
 • správce IT infrastruktury včetně počítačových sítí
 • poskytovatel/konzultant existujících softwarových řešení
 • poskytovatel/konzultant existujících hardwarových řešení
 • poskytovatel/konzultant existujících datových řešeních
 • technik IT podpory
 • návrhář a implementátor hardwarových řešení (vestavěné systémy, PLC)
 • technik automatizace
 • tester aplikací a systémů
 • konzultant v oblasti počítačové bezpečnosti
 • bezpečnostní specialista
 • manažer malých IT týmů