Nabídka výběrových kurzů na zimní semestr 2020/2021

Kurzy zaměřené na hardware

KI/ROB Práce s robotickými stavebnicemi

RNDr. Jan Krejčí, Ph.D.

Cílem předmětu je studenty podrobněji seznámit s možnostmi využití robotických stavebnic LEGO Mindstorms. Budou s nimi řešit projekty, které vyžadují promyšlenou konstrukci a programování pomocí stavebnice a její řídící jednotky. Součástí předmětu bude diskuse o možnostech využití robotických stavebnic ve výuce a také demonstrace využití robota jako prostředku pro výuku algoritmizace či základů programování.

KI/0173 Základy neuronových sítí

Ing. Petr Haberzettl

Student se bude po absolvování předmětu schopen samostatně orientovat v problematice neuronových sítí. Bude schopen samostatně nastudovat a vysvětlit problémy oblasti neuronových sítí. Bude schopen prakticky samostatně i týmově řešit problémy pomocí výsledků z oblasti neuronových sítí.

KI/164 Mikroprocesory a senzory v praxi I

Ing. Jiří Šretr

Obsahem kurzu je základní problematika automatizačního řízení aplikovaná v mechatronickém směru. Student se v rámci kurzu seznámí se základy PID regulátorů, řízení senzorů a ovládání servomotorů

Kurzy zaměřené na software

KI/DPG Didaktika programování

Mgr. Kamil Balín

Student využije dosud získané znalosti z algoritmizace a programování v procesu didaktické transformace témat jako např. výuka proměnných a datových struktur, výuka základních řídících struktur atd.

KI/SIM Simulace systémů

Mgr. Jiří Fišer, Ph.D., RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D.

Kurs je zaměřen na některé prostředky počítačových simulací, jež jsou vhodné v široké oblasti budoucího uplatnění absolventů (softwarová analýza a implementace, správa serverů, poskytování internetových služeb a konektivity, řízení a analýza simulací). Důraz je kladen především na praktické využívání již existujících simulačních platforem, pozornost je však věnována i základní teorii a přehledu existujících formálních modelů. Kurs je rozdělen do dvou částí, první se zaměřuje na diskrétní událostmi řízené simulace popsané prostředky univerzálního jazyka (předpokládá se využití platformy SimPy), druhá na blokově popsané dynamické simulace (Simulink, Stateflow).

KI/0146 Linuxové technologie v praxi

RNDr. Petr Kubera, Ph.D

Cílem kurzu je seznámit studenty s enterprise linuxovými technologiemi, které jsou používané ve firmách. Kurz by měl studentům rozšířit představu o fungování IT ve firemním prostředí.

KI/0196 Základy tvorby webových stránek B

Mgr. Jiří Fišer, Ph.D., Bc. Dan Charousek

Tento předmět navazuje na předchozí předmět KI/0195 Základy tvorby webových stránek A. V tomto navazujícím kurzu se student seznámí se základy programování na straně klienta v jazyce JavaScript a následně na straně serveru v jazyce PHP. Kurz vrcholí představením architektury MVC spolu s nejpoužívanějším PHP frameworkem Laravel a jeho aplikací v praxi.

KI/0207 Úvod do Vue.js

Mgr. Jiří Fišer, Ph.D., Bc. Dan Charousek

Student se seznámí s JavaScriptovým frameworkem Vue, který slouží pro pokročilou tvorbu moderních, interaktivních uživatelských rozhraní pomocí jazyků HTML, CSS a JS/TS (JavaScript resp. TypeScript). Kurz je vhodný pro studenty, kteří jsou již mírně pokročilí v jazycích HTML a JavaScript. V opačném případě se kurz doporučuje pouze těm, kteří se nebojí učit novým technologiím za pochodu.

Kurzy v anglickém jazyce

KI/A197 Data Mining with R and KNIME

doc. Sergii Babichev, CSc.

The course is focused to students who are planning to work as IT specialists in the fields related to analytics, data mining solutions, marketing etc., who want to learn about both the practical application and implementation of data mining methods based on one of the modern programming languages R using KNIME software. The aim of the course is to acquire knowledge and practical experience in the field of data analysis and processing, including the acquisition of useful skills. R software offers a large number of methods for implementing of the functional programming paradigm during the corresponding project creation and implementation. KNIME software also includes a lot of techniques for solving various tasks in the fields of both data mining and machine learning. Moreover, KNIME software assumes the integration various other software including R. This fact allows us to process data based on the complex use of R and KNIME software. The proposed course is actual and interesting for students who are focused to development and practical implementations of IT technologies based on R language using KNIME software.

KI/APNME Numerical Methods in Practice

RNDr. Petr Kubera, Ph.D

This course provides a practical introduction to the numerical methods. The course is focused on the introduction to problem and we emphasize practical problem solution. For the solution of the problems the basic principles of used algorithms and their implementation are introduced. The student will gain the ability to implement own algorithms as well as to use existing libraries.

KI/APSIM System Simulation in Practice

Mgr. Jiří Fišer, Ph.D., RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D.

The course is focused on a deeper understanding of computer simulations through challenging examples. Particular attention is paid to the efficiency of the simulation code and to use of advanced software and hardware resources.

Kurzy pro dvouoborové studium

KI/AEL Analogová elektronika

doc. RNDr. František Lustig, CSc.

Kurz je zaměřen na používání základních obvodových prvků v aplikacích s polovodičovými diodami, tranzistory a analogovými integrovanými obvody. Získané teoretické poznatky jsou ověřovány a procvičovány na konkrétních úlohách. Studenti na základě samostatných zkušeností získají hlubší průnik do podstaty činnosti zmíněných polovodičových součástek v praxi.

KI/AIT Architektura a infrastruktura IT

RNDr. Jan Krejčí, Ph.D.

Kurz je zaměřen na způsoby a normy používané při plánování IS/IT architektury a infrastruktury. Během teoretické průpravy se student seznámí s jednotlivými normami a zaběhlými standardy, v praktických seminárních pracích si pak projde celým procesem tvorby projektů v oblasti IT. Kromě vlastního plánování architektury se student seznámí i s vlastními prvky infrastruktury a jejich technologiemi.

Kurzy pro kombinovanou formu studia

KI/KSIM Simulace systémů

Mgr. Jiří Fišer, Ph.D., RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D.

Kurs je zaměřen na některé prostředky počítačových simulací, jež jsou vhodné v široké oblasti budoucího uplatnění absolventů (softwarová analýza a implementace, správa serverů, poskytování internetových služeb a konektivity, řízení a analýza simulací). Důraz je kladen především na praktické využívání již existujících simulačních platforem, pozornost je však věnována i základní teorii a přehledu existujících formálních modelů. Kurs je rozdělen do dvou částí, první se zaměřuje na diskrétní událostmi řízené simulace popsané prostředky univerzálního jazyka (předpokládá se využití platformy SimPy), druhá na blokově popsané dynamické simulace (Simulink, Stateflow).

Kurzy Cisco Networking Academy

RNDr. Jan Krejčí, Ph.D.
Úspěšní absolventi kurzů získají příslušné mezinárodně uznávané certifikáty.

 • KI/0121 CCNA 1: Introduction to Networks
  • Cílem předmětu je seznámení se základními pojmy a technologiemi počítačových sítí. Naučíte se, jak nakonfigurovat router a switch pro základní funkčnost.
 • KI/0126 CCNA 2: Routing and Switching Essentials
  • Cílem předmětu je seznámení se základními pojmy a technologiemi počítačových sítí. Naučíte se, jak nakonfigurovat router a switch pro základní funkčnost.
 • KI/0127 CCNA 3: Scaling Networks
  • Cílem předmětu je seznámení s architekturou, komponenty a fungováním směrovačů a přepínačů v rozsáhlých počítačových sítích. Naučíte se, jak nakonfigurovat pokročilé funkce routerů a switchů.
 • KI/0128 CCNA 4: Connecting Networks
  • Cílem předmětu je seznámení s technologiemi a službami rozsáhlých počítačových sítí (WAN). Naučíte se, podle jakých kritérií vybírat a jak konfigurovat síťová zařízení a technologie WAN, aby splňovaly požadavky sítě.
 • KI/0190 CCNA Security
  • Cílem předmětu je základní seznámení s konceptem zabezpečení počítačových sítí.
 • KI/0191 CCNP 1 – Route
  • Cílem předmětu je poskytnout ucelený přehled koncepcí podnikových počítačových sítí včetně pokročilého směrování a přepínání.
 • KI/0198 CCNP 2 – Switch
  • Cílem předmětu je připravit frekventanta k certifikované zkoušce z kurzu CCNP Switch a poskytnout mu přehled koncepcí přepínání v podnikových počítačových sítí.
 • KI/0199 CCNP 3 – Tshoot
  • Cílem předmětu je připravit frekventanta k certifikované zkoušce z kurzu CCNP TShoot a poskytnout mu široký vhled do podnikových počítačových sítí a jejich konfigurace.