KI/NOP Odborná praxe: pokyny

STRÁNKA SE PŘIPRAVUJE

(aktuálně se připravují další informace a vzorové dokumenty)

Prvním krokem je uzavření smlouvy o zajištění odborné praxe, viz aktuální vzor smlouvy pro studentky, resp. pro studenty. Uzavření smlouvy se vyřizuje před započetím praxe!

  • Pokud si student odbornou praxi vyjednává sám (tj. domlouvá si sám společnost, ve které bude praxi vykonávat), je prvním dílčím krokem k uzavření smlouvy zaslání smlouvy s vyplněnými údaji za společnost a za sebe na jiri.skvor@ujep.cz ke kontrole spolu s informací o předpokládané náplni práce. V předmětu e-mailu nechť student uvede “KI/NOP: smlouva o zajištění odborné praxe, Jméno Příjmení” (jméno a příjmení přitom nahradí svým).
  • V opačném případě je prvním dílčím krokem zahájení jednání s dr. Škvorem o možném poskytovateli a místě výkonu praxe.