KI/OSIT Odborný seminář IT: základní informace o předmětu

Odborný seminář IT slouží především k prezentaci moderních trendů nebo příkladů dobré praxe v oblasti informačních technologií a tím i k motivaci studentů v prvním roce studia k hlubšímu studiu příslušné problematiky. Tyto semináře jsou vedeny především odborníky z praxe, ale předpokládají se i tematicky zaměřené workshopy vedené interními, resp. externími pedagogy nebo vědeckými pracovníky.

Seminář je dále využit také pro prezentaci aktuálně řešených projektů katedry a fakulty, do kterých jsou studenti informatiky aktivně zapojeni. Tyto prezentace jsou prováděny studenty v posledním roce studia jako jeden z výstupů předmětu Projektový seminář II. Cílem těchto prezentací je představit studentům v prvním roce studia současnou spolupráci katedry s aplikační sférou a seznámit je s nabídkou témat, která mohou dále rozvíjet v rámci předmětů Projektový seminář III a mohou být také tématem jejich bakalářské práce.

Časy konání a možnosti účasti

Setkání v rámci předmětu budou probíhat nepravidelně, případně mohou v mimořádných případech probíhat i v jiných časech, než jsou rozvrhované pátky od 13.00. O termínu nejbližšího setkání by studenti zapsaní na předmět měli být vždy včas informováni na této stránce.

Většiny setkání by se mělo být možné zúčastnit také on-line, přičemž z části těchto setkání by měly být pořízeny navíc audiovizuální záznamy. Tyto další možnosti jsou určeny zejména studentům v kombinované formě studia, kteří se z pracovních a jiných důvodů setkání nebudou moci účastnit osobně.

Harmonogram setkání

 1. pátek 31. března od 13.00 v MF-2.28 nebo na https://gaia.ki.ujep.cz/b/jir-dws-zij-v6r

  Komunikace s klientem a průběh implementace softwarového projektu

  • základy komunikace s týmem a klientem
  • agilní vývoj v praxi
  • rozbor konkrétního projektu
 2. pátek 14. dubna od 13.00 v MF-2.28 nebo na https://gaia.ki.ujep.cz/b/jir-dws-zij-v6r

  Modernizace infrastruktury firemní sítě dopravní společnosti

  • revitalizace a upgrade IT infrastruktury
  • konsolidace serverů
  • unifikace SW prostředků
  • zvýšení IT bezpečnosti
 3. pátek 21. dubna od 13.00 v MF-2.28 nebo na https://gaia.ki.ujep.cz/b/jir-dws-zij-v6r

  Pyperson – web pro tvorbu dotazníků

  • představení aplikace
  • metodika vývoje aplikace
  • popis použitých technologií
  • ukázka aplikace
 4. středa 26. dubna od 19.00 v MF-01.54 nebo na https://gaia.ki.ujep.cz/b/jir-dws-zij-v6r

  Diagnostika a revitalizace síťové infrastruktury pro SVČ Most

  • cíle projektu
  • pracovní prostředky
  • mapování sítě a nová topologie
  • představení síťových prvků
  • popis použitých technologií
  • přínos projektu
 5. pátek 28. dubna od 13.00 v MF-2.28 nebo na https://gaia.ki.ujep.cz/b/jir-nry-wim-l34

  Continuous Integration

  • Continuous Integration skrze GitHub Actions
  • Statická analýza kódu skrze Sonarqube
  • Analýza zranitelností knihoven skrze Dependabot
  • Nabídka spolupráce s Tipit
 6. pátek 5. května od 13.00 v MF-2.28 nebo na https://gaia.ki.ujep.cz/b/jir-dws-zij-v6r

  Vývoj zařízení pro vizualizaci a záznam EKG/EMG signálu

  • představení projektu (tým a cíl)
  • návrh a vývoj hardwaru
  • návrh a vývoj softwarové aplikace
  • finance projektu a časová náročnost
  • živá ukázka
 7. pátek 12. května od 13.00 v MF-2.28 nebo na https://gaia.ki.ujep.cz/b/jir-dws-zij-v6r

  Ucelené síťové řešení na bázi open-source

  • představení projektu
  • časový harmonogram
  • testovací prostředí
  • virtualizace
  • firewall
  • zálohování
  • monitoring
  • ostatní služby
  • reálné nasazení, výhody/nevýhody
 8. středa 17. května od 19.00 v MF-01.54 nebo na https://gaia.ki.ujep.cz/b/jir-dws-zij-v6r

  Prezentace projektu Smart Lease (webová aplikace zaměřená na zjednodušení správy ubytovacího zařízení, včetně odečtů energií)

  • představení projektu
  • metodika vývoje
  • analýza požadavků
  • popis a ukázka využitých nástrojů
  • ukázka aplikace a hardwarové části projektu
 9. pátek 19. května od 13.00 v MF-2.28 nebo na https://gaia.ki.ujep.cz/b/jir-nry-wim-l34

  Digitalizace železniční infrastruktury

  Představení projektů digitalizace:

  • vlakový zebezpečovač,
  • kooperativní dopravní systémy,
  • digitalizace staveb a projektové přípravy,
  • passporty
  • a další
 10. pondělí 26. června od 12.00 v CP-1.04 nebo na https://gaia.ki.ujep.cz/b/jir-dws-zij-v6r

  Průvodce průběhem vývoje aplikace k usnadnění chodu recepce (nejen) budovy CPTO

  • zadání a cíle projektu
  • vývoj aplikace
  • ukázka aplikace
  • zhodnocení

  VR cognitive therapy

  Připojte se k naší prezentaci, která propojuje nejnovější technologické inovace a oblasti psychologie. Ukážeme vám, jak mohou být moderní technologie využity pro zlepšení duševního zdraví a blaha. Naše prezentace se zaměřuje na využití virtuální reality a kognitivních technik pro dosažení lepšího mentálního stavu. Spojení těchto oblastí nabízí nové a efektivní metody terapie, relaxace a rozvoje osobnosti. Těšíme se na setkání s vámi na naší prezentaci!

Požadavky pro udělení zápočtu

Za jednotlivá setkání získávají studenti body následujícím způsobem:

 • 4 body za osobní účast
 • 2 body za on-line účast (v případě účasti osobní a on-line současně se započítává jen osobní účast)
 • 1 bod za hodnocení setkání (hodnocení budou probíhat s využitím on-line dotazníku)

Za každé setkání tak může student získat maximálně 5 bodů. Po skončení základní části průběhu předmětu bude vyhodnocen dosavadní počet získaných bodů. Každému studentovi bude určen parametr P jako počet získaných bodů dělený 5 N, kde N je počet uskutečněných setkání. Jestliže student dosáhne parametru P≥ 0.8, pak splnil požadavky pro udělení zápočtu z předmětu, jinak musí získat dalších alespoň 100×(0.8-P) dodatečných bodů. Dodatečné body přitom může student získat v rámci své účasti na víkendovém termínu studentských prezentací. Témata prezentací musí být v souladu se zaměřením předmětu, musí být předem schválena rozvrhovaným vyučujícím předmětu a musí mít odpovídající úroveň.

 • 5 dodatečných bodů lze získat za každých dokončených 5 minut vlastní prezentace,
 • 2 dodatečné body lze získat za každých dokončených 5 minut věnování pozornosti prezentace ostatních studentů.