Pozvánka na prezentace studentských projektů (2. část)

Již zítra (čtvrtek 29. dubna) od 18.00 proběhnou prostřednictvím webové konference na adrese https://gaia.ki.ujep.cz/b/jir-dws-zij-v6r prezentace studentských projektů, viz detailní program níže. Všichni zájemci jsou srdečně vítáni. Později by měl být na uvedené adrese k dispozici záznam. Plnou podporu mají prohlížeče Chrome a Firefox.

18.00–19.00

Robotka Rubby

Jakub Škrabánek, Martin Pospíšil, Dan Holomek, Ivo Hanzlíček, Frederik Fako
Cílem projektu je vytvořit software pro ovládání robota Pepper od SoftBank Robotics, který bude zahrnovat program uložený v robotovi a také webovou aplikaci pro jeho ovládání, a to celé i v českém jazyce. Za pomocí vyvíjeného softwaru bude vzdáleně ovládán pohyb robota, jeho řeč i animace na integrovaném tabletu. Využití robota je všestranné: podpora komunikace, zapojení do výuky jako pomocník či aktuálně například upozorňování lidí na nošení respirátoru, při kterém se uplatní metody umělé inteligence.

19.00–19.35

Zpracování EMG signálů

Lukáš Matys, Martin Rameš, Oleg Musijenko
Projekt je vyvíjen ve spolupráci s Krajskou zdravotní, a.s. pod vedením Mgr. Jiřího Fišera, Ph.D. Konečným cílem tohoto projektu je vytvořit algoritmus, který popíše korelace mezi jehlovým a povrchovým záznamem aktivity svalů pomocí elektromyogramu (EMG) a umožní zcela nahradit invazivní vyšetření pomocí jehly neinvazivní metodou pomocí povrchové elektrody. Algoritmus by měl být mimo jiné i schopen detekovat různé anomálie v signálu, které indikují poškození svalových vláken či různé degenerativní onemocnění. V rámci prezentace bude představena problematika projektu, základní úvod do tématu a aktuální stav projektu, jehož součástí je paralelní zpracování signálu, komunikace s databází a grafické zobrazení v jazyce Python užitím knihovny plotly.