Aplikovaná informatika

V bakalářském studijním programu B1802 Aplikovaná informatika lze studovat obor Informační systémy.

V současnosti se studenti řídí různými verzemi studijních plánů (A11, A12, A13 a A14) podle roku zahájení studia.