Zápis VK odjinud

Zápis VK z jiných kateder

Doporučujeme studentům, aby si v případě zájmu zapisovali jako výběrové kurzy předměty z jiných pracovišť UJEP než jen z KI (nebo i v zahraničí). Je však třeba dodržet určitá pravidla:

  • je třeba  předem domluva s vyučujícím daného kurzu. Ne každý vyučující totiž přijme další studenty.
  • u některých kurzů může být povinná návaznost na předcházející kurz(y).
  • kurz se musí vztahovat k problematice studia.
  • nesmí se jednat o kurz základů informatiky (word, excel, internet,…).
  • kurz nesmí mít podobnou nebo stejnou náplň jako kurz ve studijním oboru.

Student může de facto absolvovat téměř jakýkoli kurz, avšak ke studiu oboru, tj. aby se kredity připočítaly k limitu pro ukončení studia, je třeba provést uznání kurzu katedrou (doporučujeme konzultaci s tajemníkem katedry předem pomocí emailu).

Vhodné kurzy ke studiu oboru najdete např. na katedrách matematiky, fyziky, Fakultě výrobních technologií a managementu a na Fakultě sociálně-ekonomické apod. Je zakázáno zapisovat si kurzy základů informatiky určené pro neinformatické studenty a předměty se stejnou obsahovou náplní jako kurz ve studijním oboru. Studenti VT si mohou zapisovat předměty pro IS, které neporuší pravidla v předchozí větě, bez uznávání. Zápis kurzu provedeme, pokud známe zkratku katedry, která námi vybraný kurz vyučuje a pokud známe kód kurzu. Tyto informace najdeme při troše šikovnosti na stránce prohlížení STAGu.