Tělocvik

Výběrové kurzy tělesná výchova

Katedra informatiky uznává jeden výběrový kurz tělesné výchovy (max. 2 KB) za celé studium. Vhodný předmět je možné najít přes STAG (hledejte předměty s kódem KTV), ale je třeba informovat se na katedře tělesné výchovy PF ve sportovní hale (vedle budovy PřF) zda lze nalezený předmět absolvovat. Studenti si uznání předmětu zajistí sami pomocí žádosti na obecném formuláři předloženém na sekretariát katedry.