Ing. Pavel Kuba, Ph.D.


odborný asistent

Místnost:  6.08 (CPTO)

Telefon: +420 475 286 725

E-mail: pavel.kuba@ujep.cz

Konzultační hodiny:

pondělí 11.30–⁠12.30
úterý 10.00–⁠11.00
středa 8.00–⁠9.00

Vzdělání

Vystudoval obor Fyzikální inženýrství na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Praxe v oboru leteckého vývoje a počítačové firmy. Disertace v oboru Počítačové modelování na Přírodovědecké fakultě UJEP.

Profesní zaměření

Specializuje se na počítačové modelování, operační systémy, enterprise technologie, matematický software a počítačovou grafiku.

Pedagogická činnost

Během svého profesního působení se v současné době zaměřuje především na výuku předmětů MultimédiaMultimediální systémyPočítačová grafikaOperační systémy, Matematický software, Elektronické informační systémy, Bezpečnostní aspekty podnikových systémů. Kromě toho vedl přednášky či semináře z následujících předmětů: Úvod do fyziky, Matematika pro fyziky, Vybrané partie z teoretické fyziky, Hromadné zpracování dat, Mechanika, Optika a další.

Vedl a vede desítky bakalářských i diplomových prací mj. z oblasti podnikových operačních systémů a počítačové grafiky.

Publikační činnost

Výběr prací publikovaných v impaktovaných časopisech:

KUBA, P.; LORINČÍK, J.; ANDERS, C.; URBASSEK, H. M. A molecular dynamics simulation of the effect of near-surface gas-phase collisions on final velocities of sputtered ions. Surface and Interface Analysis. 2013, Vol. 45, 1, s. 75.

KUBA, P.; LORINČÍK, J.; LÍSAL, M.; URBASSEK, H. M. Molecular dynamics simulations of Ar gas ejection from a ruptured subsurface bubble in Cu(100) induced by impact of 200 eV Ar atoms. Molecular Physics. 2014, Vol. 112, 15, s. 2040.

Řešené projekty

PARNET – partnerská síť, OPVK, CZ.1.07/2.4.00/17.0131, 09/2011 – 08/2014, hlavní manažer

Mezioborové vazby a podpora praxe v přírodovědných a technických studijních programech UJEP, OPVK, CZ.1.07/2.2.00/28.0296, 05/2013 – 06/2015, hlavní manažer

IPN KREDO, CZ 1.07/4.1.00/33.0005, 03/2012 – 06/2015

Dodatečné informace

V letech 2010 až 2018 proděkan pro rozvoj a informatizaci Přírodovědecké fakulty UJEP.

8