Ing. Mgr. Pavel Beránek

odborný asistent, PR katedry

E-mail: Pavel.Beranek@ujep.cz

Místnost: 6.07 (CPTO)

Telefon: +420 475 286 724

Discord: https://discord.gg/nYBRYkNhR7

Instagram: @katedrainformatiky


Konzultační hodiny:

Den Čas
Pondělí 10:00-11:00
Pátek 10:00-12:00
Online Kdykoliv po domluvě

Profesní zaměření:

 1. Polymerní simulace
 2. Videoherní studia
 3. Didaktika informatiky a fyziky
 4. Strojové učení

Stránky vyučovaných předmětů:

Zimní semestr:

 1. Informační a komunikační technologie (KI/IKT)
 2. Programování 2 (KI/PGL2)
 3. Algoritmizace a programování (KI/APR1, KI/KAPR1, KI/YAPR)
 4. Programování internetových aplikací (KI/PIN, KI/KPIN)
 5. NoSQL Databáze (KI/NSQL)
 6. Dependabilita informačních systémů (KI/DEP, KI/KDEP)
 7. Objektově-orientované návrhové vzory (KI/OONV)
 8. Softwarové inženýrství (KI/0205)

Letní semestr:

 1. Programování 2 (KI/PGL2)
 2. Algoritmizace a programování 2 (KI/APR2)
 3. Matematický software (KI/MSW, KI/KMSW)
 4. Programování pro GUI (KI/GUI, KI/KGUI)
 5. Videoherní studia a gamifikace (KI/0202)
 6. Evoluční modelování (KI/EMO, KI/KEMO)
 7. Soft-computing (KI/SOC, KI/KSOC)

Nabídka služeb:

Pro studenty a školy:

 1. Koučink – obecně a kariérní
 2. Mentoring – programování a měkké dovednosti (veřejné prezentování, rétorika, aj,)
 3. Popularizační přednášky – moderní fyzika, počítačové simulace, umělá inteligence, programování, videoherní studia
 4. Vedení středoškolské odborné činnosti

Pro veřejnost a podniky:

 1. Konzultace a IT analýza
 2. Výuka Git, Docker, Python a mentoring v IT
 3. Analýza a garance výukových kurzů
 4. Optimalizace IT procesů

Nabídka závěrečných prací:

ODKAZ

Akademické vzdělání:

 1. Ing, Veřejná správa a regionální rozvoj, PEF ČZU (2021)
 2. Mgr. Počítačové modelování ve vědě a technice, KFY UJEP (2016)
 3. Bc, Informační systémy, KI UJEP (2013)
 4. Automatizace, SPŠSaE Resslova 5 Ústí nad Labem (2010)

Profesní (ICI) vzdělání:

 1. MSC, Projektový management (2022)
 2. MPA, Řízení ve veřejné správě (2022)
 3. LLM, Obchodní právo (2021)
 4. MBA, Koučink a mentoring (2021)

Publikační činnost:

 1. Beránek, P., Posel, Z. & Posoco, P. (2020). Phase Behavior of Gradient Copolymer Melts with Different Gradient Strengths Revealed by Mesoscale Simulations. Polymers 2020, 12(11), 2462
 2. Beránek, P. & Posel, Z. (2016). Phase Behavior of Semiflexible-Flexible Diblock Copolymer Melt: Insight from Mesoscale Modeling. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 16(8):7832-7835.