Mgr. Květuše Sýkorová


odborný asistent

Místnost:  6.08 (CPTO)

Telefon:  +420 475 286 726

E-mail: kvetuse.sykorova@ujep.cz

Konzultační hodiny:

V době distanční výuky online na uvedeném odkazu: https://gaia.ki.ujep.cz/b/kve-fwh-wev


úterý 18.00-19.00
pátek 16.00-18.00

Vzdělání

2009 – dosud
Přírodovědecká fakulta (PřF) UJEP v Ústí nad Labem, doktorské studium (Ph.D.), studijní program Obecné otázky matematiky
1991 – 2000
Pedagogická fakulta (PF) UJEP v Ústí nad Labem, magisterské studium (Mgr.), studijní program Matematika – Výpočetní technika

Profesní zaměření

Specializuje se na analýzu neasociativních algebraických struktur a jejich využití v kryptologii, datové struktury programovacích jazyků a návrhy relačních databází.

Pedagogická činnost

Během svého profesního působení na Univerzitě J. E. Purkyně se v současné době zaměřuje především na výuku předmětů Algoritmy a datové struktury, Praktikum z algoritmů a datových struktur, Databázové systémy, Praktikum z databázových systémů, Optimalizace, Teorie kódování, Úvod do kryptografie, Samoopravné kódy. Zároveň vede semináře Informační a komunikační technologie, Základy ICT.

Kromě toho vedla přednášky či semináře z následujících předmětů: Aplikovaná kryptografie, Numerická matematika, Numerické metody, Základy informatiky, Technické výpočty v Matlabu, Programovací jazyk, Rozhodování v teorii a praxi.

Vedla desítky bakalářských i diplomových prací z oblasti Databázových systémů, Optimalizace a Kryptologie.

Publikační činnost

Níže naleznete výběr publikovaných prací:

L. Měsíček, P. Simr, K. Sýkorová. MS PowerPoint 2010 pro pokročilé. Studijní opora. UJEP, Ústí nad Labem, 2014 (rozpracováno)

L. Měsíček, P. Simr, K. Sýkorová. MS Word 2010 pro pokročilé. Studijní opora. UJEP, Ústí nad Labem, 2014 (rozpracováno)

L. Měsíček, P. Simr, K. Sýkorová. MS Excel 2010 pro pokročilé. Studijní opora. UJEP, Ústí nad Labem, 2014 (rozpracováno)

J. Barilla, P. Simr, K. Sýkorová. Microsoft Excel 2013 – Podrobná uživatelská příručka. Computer Press, Brno, str. 35-147, 2013 (ISBN 978-80-251-4114-4).

J. Chábera, J. Dannhoferová, J. Lapáček, P. Simr, K. Sýkorová. ECDL – Průvodce přípravou na testy. Computer Press, Brno, str. 93-112 a 167-184, 2012 (ISBN 978-80-251-3144-2).

J. Barilla, P. Simr, K. Sýkorová. Microsoft Excel 2010 – Podrobná užívateľská príručka. Computer Press, Brno, str. 37-114, 2011 (ISBN 978-80-251-3562-4).

J. Barilla, P. Simr, K. Sýkorová. Microsoft Excel 2010 – Podrobná uživatelská příručka. Computer Press, Brno, str. 37-114, 2010 (ISBN 978-80-251-3031-5).

J. Jelínek, J. Barilla, K. Sýkorová. Základy informatiky s testováním ECDL. Skriptum PřF UJEP (ESF projekt 0423), Ústí nad Labem, 2007.

J. Fišer, K. Sýkorová, S. Vácha. Presentace informací – Access, PowerPoint, WWW. Skriptum PřF UJEP (ESF projekt 0230), Ústí nad Labem, 2007.

J. Fišer, P. Kubera, K. Sýkorová. Boo – OOP jazyk vhodný pro výuku. Sborník příspěvků XI. Ročníku mezinárodní konference OBJEKTY 2006, workshop o výuce programování, ČZU Praha, str. 337-348, 2006 (ISBN 80-213-1568-7).

D. Majerová, K. Sýkorová, J. Kukal. Optimum SOM Distribution in Metric Spaces. In Proc. of 8th Int. Conf. of Soft Computing MENDEL 2002, pages 287-291, 2002.

D. Majerová, K. Sýkorová, D. Bártová, J. Kukal. Optimum SOM Distribution in Lukasiewicz Algebra. In Proc. of the 5th Int. Conf. Process Control 2002, pages R192b/1-6, 2002.

Členství ve vědeckých a profesních společnostech

Tester ECDL