doc. Ing. Mgr. Jiří Barilla, CSc.


docent

Místnost: 6.06 (CPTO)

Telefon:  +420 47528 6721

E-mail: jiri.barilla@ujep.cz

Konzultační hodiny (on-line):

úterý 11.00-12.00 (po předchozí domluvě)
středa 11.00-13.00 (po předchozí domluvě)

Vzdělání

 • 1980 – Ing. (obor Strojírenská technologie na FS VŠST Liberec)
 • 1987 – Mgr. (obor Matematická fyzika na MFF UK Praha)
 • 1995 – CSc. (obor 15-15-9 biofyzika na MFF UK Praha)

Profesní zaměření

 • Simulace a analýza radiobiologických procesů pomocí Petriho sítí.
 • Simulace energetického managementu elektromobilů pomocí Petriho sítí.
 • Teorie Petriho sítí.

Pedagogická činnost

 • Teorie automatů.
 • Teorie formálních jazyků.
 • Petriho sítě.
 • Programování ve VBA.
 • Optimalizace v Excelu.

Publikační činnost

Odborné publikace:

 1. Barilla J.: Šetříme s Excelem – hledání optimálního řešení, Koop, České Budějovice, 2001
 2. Barilla J., Simr P.: Microsoft Excel pro techniky a inženýry, Computer Press, Brno 2008
 3. Barilla J., Simr P., Sýkorová K.: Microsoft Excel 2010, Computer Press, Brno 2010
 4. Kolektiv autorů (Barilla J., Simr P.): Microsoft Office 2010, Computer Press, Brno 2010
 5. Barilla J., Simr P., Sýkorová K.: Microsoft Excel 2010 – Podrobná užívateľská príručka, Computer Press, Brno 2011
 6. Barilla J., Simr P., Sýkorová K.: Microsoft Excel 2013, Computer Press, Brno 2013
 7. Barilla J., Miloš V. Lokajíček M, Pisaková H, Simr P : Using Petri Nets to Model the Chemical Stages of the Radiobiological Mechanism, NY: Nova Science Publishers, 2017

  Softcover: https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=63558
  E-book: https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=63559

Vědecké články:

 1. Barilla J., Lokajíček M.: The role of Oxygen in DNA Damage by Ionizing Particles, J. theor. Biol. (2000) 207-414, Academic Press
 2. Barilla J., Lokajíček M., Simr P.: Mathematical Model of DSB formation by Ionizing Radiation,   http://arxiv.org/abs/0801.4880, 2008
 3. Barilla J., Lokajíček M., Pisakova H., Simr P., 2013. Analytical model of chemical phase and formation of DSB in chromosomes by ionizing radiation. Australasian Physical & Engineering Sciences in Medicine. 36, 11-17 – ISSN 0158-9938. DOI: 10.1007/s13246-012-0179-4.
 4. Mashkov V.Barilla J.Simr P., 2013: Applying petri nets to modeling of many-core processor self-testing when tests are performed randomlyJournal of Electronic Testing: Theory and Applications (JETTA) 29 (1) , pp. 25-34.
 5. Barilla J., Lokajíček M., Pisakova H., Simr, P., 2013. Modeling of the chemical phase of radiobiological mechanism. Curr Opin Biotechnol. 24, 562-563.
 6. Barilla, J., Lokajíček, M., Pisakova, H., Simr, P., 2014. Simulation of the chemical stage in water radiolysis with the help of Continuous Petri nets. Radiation Physics and Chemistry. 97, 262-269. DOI: 10.1016/j.radphyschem.2013.12.019
 7. Mashkov V.Barilla J., Bicanek J., Simr P., 2013: Unit Self-Diagnosis at System Level. Submitted to IEEE Transactions on Reliability.
 8. Barilla J., Lokajíček M., Pisakova H., Simr, P., 2013. Modeling of the chemical stage in water radiolysis using Petri nets. Proceedings from the Conference “International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences, IC-MSQUARE”.
 9. Barilla J., Lokajíček M., Pisakova H., Simr, P., 2014. Modeling of the chemical stage in water radiolysis using Petri nets. Journal of Physics: Conference Series 490 (2014) 012200, doi:10.1088/1742-6596/490/1/012200.
 10. Barilla, J., Lokajíček, M., Pisakova, H., Simr, P., 2014. Simulation of the influence of oxygen on the chemical stage of radiobiological mechanism using Petri nets. Journal of Cheminformatics 2014, 6(Suppl 1):P12 (11 March 2014)
 11. Barilla, J., Lokajíček, M., Pisakova, H., Simr, P., 2015. Applying Petri nets to modeling the chemical stage of radiobiological mechanism. Physics and Chemistry in Solids. 78, 127-136.
 12. Barilla, J., Lokajíček, M., Pisakova, H., Simr, P., 2016. Influence of oxygen on the chemical stage of radiobiological mechanism . Radiation Physics and Chemistry.124, 116-123

Řešené projekty