Oslovení učitelů

Akademické (vědecko-pedagogické) hodnosti a tituly

Titul Název Příklad Oslovení Poznámka
Ph.D. doktor Karel Zelený, Ph.D.; Mgr. Jarmila Veselá, Ph.D. pane doktore; paní doktorko
CSc. kandidát věd Karel Zelený, CSc.; Mgr. Jarmila Veselá, CSc. pane Zelený; paní magistro titul platí, ale je nahrazován titulem Ph.D.
DrSc. doktor věd Karel Zelený, DrSc.; Ing. Jana Dlouhá, DrSc. pane doktore; paní doktorko titul vydávala ČSAV, nyní platí, ale je nahrazován titulem D.Sc.
D.Sc. doktor věd Karel Zelený, D.Sc.; Ing. Jana Dlouhá, D.Sc. pane doktore; paní doktorko titul vydává AV ČR (dříve ČSAV)
Doc. docent Doc. Ing. Jan Tyč, D.Sc.; Doc. Karla Volná pane docente; paní docentko
Prof. profesor Prof. Mgr. Zdeněk Nový, Ph.D.; Prof. RNDr. Ing. Eva Tučná, DrSc. pane profesore; paní profesorko

 

Pracovní zařazení ak. pracovníků na VŠ

Pracovní zařazení Akademické tituly Poznámka
Asistent převážně Mgr., Ing. absoventi VŠ bez odborné praxe, vzdělávají se v dr. studiu, vedou ve snížené míře cvičení, nevedou záv. práce
Lektor převážně Mgr., Ing. zaměřeni převážně na pedagogickou činnost (výuku) a administrativu, vyšší výukový úvazek
Odborný asistent Mgr., Ing, RNDr., Ph.D. apod. pracují ve vědeckých týmech (příp. dokončují dr. studium), publikují, vedou semináře a příp. přednášky, vedou záv. práce
Docent Doc. vedou vědecké týmy, školí doktorandy, publikují, přednáší, zkouší u stát. záv. zkoušek, vedou záv. práce
Profesor Prof. vedou vědecké týmy, školí doktorandy, publikují, ve snížené míře přednáší a vedou záv. práce, zkouší u stát. záv. zkoušek

 

Přehled vysokoškolských titulů

Studijní program Titul Vydává se v oborech /přibližně/
Bakalářský Bc. všech, vyjma lékařských a uměleckých
BcA. uměleckých
Magisterský po získání titulu Mgr. je možné skládat rigorózní zkoušku
Mgr. humanitních, přírodovědných, právnických, bezpečnostních, farmaceutických, teologických
MgA. uměleckých
Ing. technických, lesnických, ekonomických, zemědělských, stavebních, vojenských
Ing. arch. architektonických
MUDr. lékařských
MDDr. stomatologických
MVDr. veterinárních, hygienických
-rigorózní zkouška (tzv. malý doktorát) /nástavba nad magisterský stupeň
JUDr. právnických
PhDR. humanitních, pedagogických, společenskovědních
RNDr. přírodovědeckých
PharmDr. farmaceutických
ThLic., ThDr. teologických
Doktorský Ph.D. všech kromě teologických
Th.D. teologických