Katederní stipendium (nejpozději do 3. 12. 2023)

Žádosti o stipendia za akademický rok 2023/2024 podávejte e-mailem nejpozději do neděle 3. 12. 2023 na adresu eva.hermanova(zavináč)ujep.cz, a to jednak ve formě řádné vyplněného excelovského formuláře (viz níže) a jednak jeho podepsané verze (scan, či digitálně podepsané PDF). Žádosti, které nebudou splňovat tyto požadavky, nebudou brány v potaz.

Stipendia se vyplácejí na bankovní účet, který si student zadává na portále IS STAG, viz Moje studium (horní menu) a Moje údaje (levé menu), jinak jsou k vyzvednutí na pokladně (týká si i výplat, které banka vrátí pro chybný bankovní účet). Žádáme proto studenty, aby si svůj bankovní účet na portále IS STAG zadali, resp. zkontrolovali, že jej mají zadaný správně.

Katederní stipendijní komise

Katederní stipendijní komisi jmenuje děkan fakulty z řad studentů a akademických pracovníků katedry.

Stávající předseda komise: Ing. Pavel KUBA, Ph.D.

Stipendijní řády