Obhajoby závěrečných prací (13. září a 14. září 2023, učebna 6.14 CPTO)

Harmonogram obhajob 13. – 14. září 2023