Pozvánka na prezentace studentských projektů

Již dnes (čtvrtek 15. dubna) od 18.00 proběhnou prostřednictvím webové konference na adrese https://gaia.ki.ujep.cz/b/jir-dws-zij-v6r prezentace studentských projektů, viz detailní program níže. Všichni zájemci jsou srdečně vítáni. Později by měl být na uvedené adrese k dispozici záznam. Plnou podporu mají prohlížeče Chrome a Firefox.

18.00–18.40

Včely ve zdi

Radek Švancar, Petr Hubáček, Tomáš Palaščák, Michal Revaj, Radek Svoboda
Cílem tohoto projektu byl vývoj zařízení, které cílí na potřeby zákazníka, jehož požadavkem bylo zkompletovat funkční zařízení pro monitorování základních fyzikálních veličin, jako jsou teplota, vlhkost a vibrace pevného materiálu, a následně nasadit toto zařízení do zdiva z dutých cihel, kde se uhnízdil speciální druh včel. V rámci prezentace bude představen postup prací jak na softwarové části, tak na hardwarové části.

18.40–19.20

Analýza snímků buněk

Tomáš Kubín, Jakub Nový, Petr Fridrich
Cílem tohoto projektu je vytvořit sadu softwarových nástrojů pro analýzu snímků pořízených mikroskopy v různých spektrech. V prvním případě se jedná o snímky krevních buněk pořízených pomocí optického mikroskopu. Cílem této části projektu je rozeznat jednotlivé buňky na úrovni jejich jader a obalů. Pro tyto účely budou využity anonymizované snímky buněk poskytnutých lékaři z oddělení patologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, z.s. Budou vyvinuty celkem dva softwarové nástroje, a to pro interaktivní označení buněk a pro analýzu buněk, využívající pokročilé metody zpracování obrazu. Ve druhém případě budou zpracovávány sady snímků skládající se ze dvou snímků pořízených fluorescenčními mikroskopy ve spektrech, kde jsou viditelná jádra a obaly buněk a z jednoho snímku ve viditelném spektru. Cílem této části projektu je vytvořit softwarový nástroj, který kombinací analýzy všech tří spekter označí na snímku buňky, které splňují zadané podmínky. Snímky buněk budou pro tuto část poskytnuty katedrou biologie PřF. Bude vyvinut celkem jeden softwarový nástroj využívající přístupy a metody strojového učení.

19.20–19.55

Automatizace MVE a vizualizace pomocí SCADA

Luboš Mareček, Antonio Flores a Pavel Bártl
Projekt se zabývá automatizací malé vodní elektrárny za pomoci programovatelného logického kontroléru, tedy PLC. Řeší se jednotlivé použité sensory, ze kterých jsou získávány informace o stavu soustrojí a následné ovládání soustrojí turbín na základě těchto informací. Provoz elektrárny je tedy autonomní a je kladen důraz na jeho maximální spolehlivost a bezpečnost. Toto vše lze kontrolovat pomocí Scada systému, který obsluze umožňuje vzdálený dohled a kontrolu systému.