…registraci bloků KI/AHW

V průběhu zimního semestru Vám budou zasílány informační e-maily ohledně průběžně vypisovaných termínů jednotlivých bloků výuky ke kurzu KI/AHW. Každý blok výuky musíte navštívit právě jednou.

Následující návod naznačuje jeden z možných postupů, jak se na tyto bloky registrovat:

1) Po kliknutí na libovolný z uvedených odkazů (v nějakém z výše zmíněných e-mailů) nebo na https://kacer.ujep.cz („titulní strana“ → „rezervace“) je třeba dále kliknout na volbu „Přihlásit se pomocí STAGu“ a následně použít stejné přihlašovací údaje jako do STAGu.

2) Dále je potřeba překliknout z lišty „My bookings“ na „Active bookings“.

3) Zde je možné se registrovat na nejvýše jeden z vypsaných termínů,

4) Po úspěšném uložení registrace zjistíte, zda je místo na termínu pro Vás skutečně „rezervováno“,

nebo „jste na čekací listině“,

přičemž v obou případech máte možnost „zrušení rezervace“.

5) V případě, že využijete možnosti být na čekací listině, zkontrolujte si, prosím, před zahájením výuky v liště „My bookings“, zda už náhodou pro Vás není místo „rezervováno“ (díky tomu, že někdo jiný využil možnosti „zrušení rezervace“, které je možné provést vždy ještě čtyři hodiny před zahájením termínu výuky).

6) V případě, že chcete konkrétní blok výuky prominout, zapiště na možnost „Prominutí“ a přijďte na jakýkoliv z vypsaných termínů, kde se domluvíte s vyučujícím.

7) V JEDNOM DNI SE VŽDY ZAPISUJTE POUZE NA JEDEN VÝUKOVÝ BLOK. Bloky probíhají ve stejných časech a není tedy možné, abyste se mohli zúčastnit více bloků. Každý blok je během semestru vypsán několikrát a máte tedy možnost se zúčastnit všech.

8) Přehled všech bloků výuky, kterých byste se měli zúčastnit naleznete zde.

P. S. Pro studenty v kombinované formě studia, kteří se nebudou moci zúčastnit v termínech o všední dny, budou vypsány i mimořádné víkendové bloky výuky.